Undervisningsforløb i mekanik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 5
  • 1512
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 09-09-2002

Eksamensopgave: Undervisningsforløb i mekanik

Dette er en eksamensopgave som indeholder et undervisningsforløb ud fra emnet mekanik. Den gennemgår både fagdidaktikken og de enkelte lektioner med klassen.

Problemstillinger:
Hvad er bevægelse?
Hvad påvirker os når vi er i bevægelse?
Hvordan indsamles målinger?
Hvilke muligheder giver IT og medier i undersøgelsesfasen og ved fremlæggelsen af resultaterne?
Hvilke muligheder/begrænsninger giver inddragelsen af modelforsøg i fysik undervisningen?

Indhold

Valg af emne
Valg af indhold
Fokuspunkter
Status
Kriterier for god fysik/kemi undervisning
Lærerrollen
Logbog
Generelle kvalitetskriterier
Mål
Undervisningsplan
1. Intro
2. Forsøg: Hvordan kan vi måle hastigheden i et løb/cykeltur/gang?
3. Forsøg: Cykel
4. Modelforsøg: Hvad har indvirkning på hastigheden når man kører ned ad en bakke?
5. Modelforsøg: Energioverførsel
6. Afrunding:
Evalueringsplan
Litteraturliste

Uddrag

Valg af indhold

Vi har valgt dette emne for at klarlægge nogle begreber og færdigheder, som eleverne vil kunne have gavn af i deres videre udforskning af fysikken omkring os.
Idet udgangspunktet for dette forløb er sport, mener vi, at vi rammer et bredt udsnit af elevernes interesser såvel hos drengene som pigerne. De vil komme til at bruge deres egen krop i de første forsøg, og vil komme til at arbejde uden for laboratoriet, hvorefter de senere i forløbet laver modelforsøg i laboratoriet. I forbindelse med disse modelforsøg er det naturligvis vigtigt at eleverne kan se sammenhængen mellem model og virkelighed. En yderligere dimension i arbejdet med modeller er at diskutere fordele og ulemper ved anvendelsen af disse.
Forløbet er kun rammesat til 6 moduler af 2 timer, dette skyldes at mekanik ikke har en særlig stor plads i CKF'erne for fysik/kemi. Vi mener dog, at det er relevant at beskæftige sig med nogle af de grundlæggende begreber og sammenhænge der er for bevægelse.

---

Status

Skolen har en sportsplads med asfalterede løbebaner med afmærkninger ved 60 og 100m. Fysiklokalet er indrettet med det fornødne udstyr herunder pc'ere med programmet ”Science Workshop” installeret. Hertil har skolen diverse måleinstrumenter.
Eleverne har gennem skoleforløbet stiftet bekendtskab med en eksperimenterende/problemløsende arbejdsform, hvor de har brugt logbogen som arbejdsredskab.
Klassen er en 7. klasse der er i starten af forløbet med fysik/kemi, de... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb i mekanik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.