Undervisningsforløb om den praktisk/musiske dimension

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 4669
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 25-06-2003

Undervisningsforløb om den praktisk/musiske dimension

Undervisningsforløb i en 8. klasse i dansk med vægt på den praktisk musiske dimension og undervisningsdifferentiering.

Problemformulering
En beskrivelse, kritisk analyse og vurdering af et undervisningsforløb i en 8. klasse med henblik på undervisningsdifferentiering, evaluering og inddragelse af den praktisk musiske dimension.
I min opgave ønsker jeg at beskrive et undervisningsforløb i dansk i en 8. klasse af 3 ½ ugers varighed.

Indhold

1. Indledning
1.1 Emnevalg s. 3
1.2 Afgrænsning s. 3
1.3 Problemformulering s. 4
2. Rammer og forudsætninger for undervisning
2.1 Samfunds- og menneskesyn s. 4
2.2 Klafkis dannelsesteori s. 5
2.3 Elevforudsætninger og rammer- relationsmodellen s. 6
3. Beskrivelse af undervisningsforløb
3.1 Fagmål i dansk s. 9
3.2 Forløbsplan s. 10
4. PRÆSENTATION AF FO kuspunkter
4.1 Den praktisk musiske dimension s. 11
4.2 Undervisningsdifferentiering s. 12
5. Samlet vurdering af forløbet s. 13
6. Afslutning s. 13
7. Litteratur s. 15

Uddrag

1.1 Emnevalg.
Folkeskolens overordnede formål er at styrke støtte elevernes personlige udvikling, formidle viden og at gøre dem til ansvarlige borgere i et demokratisk samfund. Heri ser vi en afspejling af samfundets selvforståelse, tidsånd og skolesyn, hvor barnet bliver sat i centrum. Folkeskoleloven udtrykker således de overordnede rammer for undervisningens planlægning, og formålet med min undervisning må derfor være at leve op til lovgivningen.
Fokusområderne i det efterfølgende vil være undervisningsdifferentiering og integration af den praktisk musiske dimension som middel til at styrke elevernes alsidige personlige udvikling... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om den praktisk/musiske dimension

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.