Undervisningsforløb i fysik/kemi om syrer og baser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 9
  • 3243
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2003
  • 22-01-2004

Eksamensopgave: Undervisningsforløb i fysik/kemi om syrer og baser

Eksamensopgave med et undervisningsforløb i fysik/kemi om syrer og baser.

I denne opgave har vi bygget et undervisningsforløb op over den konstruktivistiske undervisnings-model, CLIS-modellen.

Indhold

Indledning 2
Normativt grundlag 2
Teori 3
CLIS-Modellen 4
Emnebegrundelse og mål 5
Elevforudsætninger 6
Problemfelt 6
Undervisningsplan 7
Evaluering 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Skolen er i stor fokus i disse år. Debatten foregår i medierne, hos politikerne og selvfølgelig i skolerne, hvor der bl.a. tales om formidlingsproblemer blandt mennesker, der besidder faglige kompetencer. De har ikke altid succes med at få budskabet frem til de, som skal modtage/lære det pågældende stof. I denne opgave vil der være fagdidaktisk fokus på fysik/kemi og for en fysik/kemilærer drejer førnævnte problematik sig om den form for ”ekspertviden” man forsøger at formidle til eleverne. Undervisningen kritiseres for ikke at berøre elevernes egne erfaringer, forestillinger og hverdag, hvilket vil medføre, at formidlingen ikke vil lykkedes og læring næppe finde sted.
Vi finder denne formulering problematisk, såfremt man vitterligt mener, at man kan ”lære fra sig” og løsningen ligger i at optimere måden, hvorpå et givent stof formidles. Vi tilslutter os Björn Anderssons1 budskab om, at en lærers opgave er, at hjælpe sine elever mod nye erkendelser ved introduktion af nye begreber og tænkemåder på en måde, der stimulerer, eleven til selv at konstruere sin forståelse. Den meget vigtige pointe, er at undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og synes vedkommende for dem. Vi går altså ind for den konstruktivistiske idé og erkendelsesteori, først og fremmest under henvisning til Jean Piaget, men også Lev Vygotski.

Normativt grundlag
Vi tilslutter os det optimistiske menneskesyn, der er én af tre hovedkomponenter i den konstruktivistiske erkendelsesteori, nemlig at mennesket er nysgerrigt og videbegærligt. Dette vil nemlig bringe os i situationer vi ikke helt forstår, så ligevægten forstyrres og vi vil genoprette den, hvorved der sker en læring.2 Arv og miljø har naturligvis betydning for menneskets udvikling, men vi... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb i fysik/kemi om syrer og baser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.