Undervisningsforløb om Coraline

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 13
  • 4499
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2012
  • 18-05-2012

Studieprodukt: Undervisningsforløb om Coraline

Studieprodukt om Coraline.

Opgaven indeholder en analyse og fortolkning af filmen/bogen "Coraline" af Tim Burton/Neil Gaiman.

Vi har lavet et tværfagligt (Dansk, historie, samfundsfag) undervisningsforløb til elever i en 6 klasse.

Indhold

Indledning s.3

Biografisk analyse s.3

Analyse s.4
Resume s.4
Berettermodel s.4
Personkaraktestik s.5
Miljø s.7
Genre s.7
Fortæller s.7

Analyse af filmen Coraline s.8
Den æstetiske dimension s.8
Drøftelse af filmen s.8
Forståelse af filmen s.8
Tolkning af filmen s.8
Vurdering af filmen s.8

Perspektivering af film og bog s.9

Metode s.9

Undervisningsforløb med ”Coraline”s.10
Tid s.10
Elevernes forudsætninger s.10
Faglige mål/indhold s.10
Faser s.10
Undervisningsformer s.11
Arbejdsformer/ Organisationsformer s.11
Materialer s.11
Evaluering s.11
Fagdidaktiske overvejelser s.11

Konklusion s.11

Litteraturliste s.13

Uddrag

Indledning:
Historisk set har de børnelitterære tekster udviklet sig voldsomt siden H.C.Andersens tid, fra det belærende til det provokerende. De første tekster med børn som målgruppe ligger tilbage fra 1700-tallet, hvor fabler blev personificerede igennem dyr eller ting, som en belærende del i oplysningstiden. Der er dog fundet tekster i 1500-tallet, men det var først under romantikkens tid, der som regel var en tydelig morale som fokus i børnebøgerne. H.C.Andersen førte noget nyt til genren ved det direkte talesprog, som på denne tid var helt nyt, og mere direkte til børnene. Moralen var mere indirekte og knap så tydelig belærende, hvilket gør det sjovt for en underviser at analysere disse ældre tekster med eleverne, som skal kunne ”kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i”1 .
Folkeskolelærerens fagdidaktiske og pædagogiske overvejelser er af stor betydning for undervisningen, da elevens kompetencer skal udvikles. Valget af vores børnelitteratur lå dog ved en nyere tekst. Der var flere overvejelser inde, men vi har valgt børnebogen og filmen ”Coraline”2. Ved at følge et forløb over længere tid ville vi kunne benytte os af flere metoder, og derved give eleverne en god undervisningsdifferentiering. Begrundelsen for et fravalg af en ældre tekst ligger i vores læringssyn, da en sådan forfatter som H.C.Andersen ville være perfekt til et tværfagligt forløb med dansk, historie og samfundsfag. Intentionen er, at lade eleverne prøve forskellige analyse tilgange, både de tunge og de mere lette. Motivation hos eleven er af stor betydning, og netop en gyserhistorie som denne vil være optimal for mellemtrinnet.
Det overordnede læringssyn på undervisningsforløbet er konstruktivistisk med Piaget3 som fortaler. Det vil især blive tydeliggjort i de fagdidaktiske overvejelser i undervisningsdelen.
Af de forskellige afsnit vil fremgå: En biografisk analyse, En nykritisk analyse af bogen, en medieanalyse af filmen, perspektivering af bog og film, metode, undervisningsforløb med fagdidaktiske overvejelser, samt inddragelse af Fælles Mål og litteraturpædagogik... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om Coraline

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.