Undervisningsforløb om ligninger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 26
  • 6922
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2005
  • 16-04-2007

7.-10. klasse, Semesteropgave: Undervisningsforløb om ligninger

Semesteropgave i matematik om et undervisningsforløb om ligninger i matematik til en 8. klasse.

Problemformulering:
Hvorledes kan de forskellige læringssyn påvirke lærerens tilrettelæggelse og undervisning i ligninger? Skal lærerne overhovedet tage hensyn til disse læringssyn i sit arbejde? Hvilken rolle spiller undervisningsdifferentiering for at opnå en kvalificeret undervisning.

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Afgrænsning:
Trinmål:
Undervisningsdifferentiering:
Forskellige former for undervisningsdifferentiering:
Læringssyn:
Jean Piaget:
Lev Vygotsky:
Undervisningsdifferentiering og læringssyn:
Undervisningsaktiviteter:
Regneregler/reduktion:
Aktiviteter:
Ligninger:
Variable:
Generelle aktiviteter:
Opgaver:
Hvilke vanskeligheder kan der opstå:
Erfaringer fra praktikken:
Konklusion:
Litteraturliste:
Bilag

Uddrag

Vi vil undersøge, hvilke aspekter indenfor fagdidaktik, der vil fungere mest optimalt, således at eleverne får den bedst mulige hjælp til at udvide deres kompetencer indenfor netop dette emne. Ud fra dette vil vi give forskellige forslag til undervisningsaktiviteter, som kan bruges som supplement til et undervisningsforløb. Disse aktiviteter vil bl.a. indeholde nogle simple indgangsvinkler og principper, som skal fungere som grundsten til større udvikling indenfor emnet. I disse aktiviteter, vil vi inddrage undervisningsdifferentiering/læringssyn, således at vi også fokusere på, at de fagligt svagere elever også får noget positivt ud af undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om ligninger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.