Undervisningsforløb om ligninger i 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 26
  • 6922
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2005
  • 16-04-2007

Semesteropgave: Undervisningsforløb om ligninger i 8. klasse

Semesteropgave i matematik om et undervisningsforløb om ligninger i matematik til en 8. klasse.

Problemformulering
Hvorledes kan de forskellige læringssyn påvirke lærerens tilrettelæggelse og undervisning i ligninger? Skal lærerne overhovedet tage hensyn til disse læringssyn i sit arbejde? Hvilken rolle spiller undervisningsdifferentiering for at opnå en kvalificeret undervisning.

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Afgrænsning:
Trinmål:
Undervisningsdifferentiering:
Forskellige former for undervisningsdifferentiering:
Læringssyn:
Jean Piaget:
Lev Vygotsky:
Undervisningsdifferentiering og læringssyn:
Undervisningsaktiviteter:
Regneregler/reduktion:
Aktiviteter:
Ligninger:
Variable:
Generelle aktiviteter:
Opgaver:
Hvilke vanskeligheder kan der opstå:
Erfaringer fra praktikken:
Konklusion:
Litteraturliste:
Bilag

Uddrag

Indledning:
Ligninger er et emne, som eleverne i folkeskolen i de større klasser støder på, derfor har vi valgt, at koncentrere os om en 8. klasse. Dette emne kan for mange elever være utrolig svært at forstå, da eleverne ikke har det store abstraktionsniveau. Derfor finder vi det vigtigt, at de får den rette indgangsvinkel til emnet, samt lære de grundlæggende principper optimalt og grundigt nok. Således at de føler sig trygge i brugen af disse, så de på et senere tidspunkt har lettere ved at koble det mere abstrakte indenfor emnet til det lærte.

Vi vil undersøge, hvilke aspekter indenfor fagdidaktik, der vil fungere mest optimalt, således at eleverne får den bedst mulige hjælp til at udvide deres kompetencer indenfor netop dette emne. Ud fra dette vil vi give forskellige forslag til undervisningsaktiviteter, som kan bruges som supplement til et undervisningsforløb. Disse aktiviteter vil bl.a. indeholde nogle simple indgangsvinkler og principper, som skal fungere som grundsten til større udvikling indenfor emnet.

I disse aktiviteter, vil vi inddrage undervisningsdifferentiering/læringssyn, således at vi også fokusere på, at de fagligt svagere elever også får noget positivt ud af undervisningen.

Afgrænsning:
Indenfor emnet ligninger og variable, findes der utrolig mange aspekter, hvor vi har valgt, at afgrænse vores emne, således at vores opgave har mest fokus på: regneregler, begrebsdannelse, reduktion, variable og regning med ligninger og variable.

Vi har bevidst valgt, ikke at koncentrere os om ligninger med to ubekendte, da dette først kommer på et højere niveau end 8. klasse. Afgrænsningen har også til henblik, at hjælpe os med at kunne fokusere optimalt på læringssyn og differentiering i vores opgave.

---

Aktiviteter:
Piaget: Vi vil starte med, at komme med forslag til undervisningsaktiviteter ud fra Piagets teori om matematiklæring og matematikundervisning.

I denne teori skal barnet lærer gennem aktivitet, produktion og selvstændighed. Men miljøet må dog ikke være så udfordrende, at eleven taber selvtilliden. Så derfor skal læreren fungere som organisator af forskellige læringsmiljøer og læringsressourcer. Men vejledningen i forhold til eleverne skal være mild og beskyttende overfor konflikter (negative følelser).

Fx: Eleverne bliver introduceret for regnereglerne, hvorefter eleverne selvstændigt skal prøve sig frem med disse metoder. Her mener vi, at eleverne selv skal prøve at formulere nogle regnestykker, hvor de så beskriver, hvordan de bruger de forskellige regneregler. Eller de får individuelle stykker... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om ligninger i 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.