Klasseundervisning og projektarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Pædagogik
 • Godkendt
 • 6
 • 3000
 • PDF
 • 01-11-2007

Synopsis: Klasseundervisning og projektarbejde

Eksamensoplæg i Pædagogik om:

Undervisningsdifferentiering i spændingsfeltet mellem traditionel klasseundervisning og projektarbejde.

Præsentation, relevans og problemfelt: Vi har i dette oplæg valgt at beskæftige os med undervisningsdifferentiering. Som udgangspunkt var vi nysgerrige omkring, hvad der ligger i begrebet, da det er et centralt princip i folkeskolen. Dernæst har vi særligt fokuseret på hvordan man reelt udfører princippet i egentlig undervisning. Det er blevet klart for os, at indenfor forskellige undervisningsformer er differentieringsmulighederne forskellige. Vi har primært lagt vægt på projektarbejdsformen. Det har relevans for os som kommende lærere at gå dybere ind i disse variationer indenfor både differentiering og arbejdsformer. Dette kan give os en bredere forståelse af forskellige pædagogiske indfaldsvinkler, og dermed udvikle vores syn på organisering af undervisning. Vi har valgt følgende problemstilling:

Hvordan kan det lade sig gøre at undervisningsdifferentiere i folkeskolen – i spændingsfeltet mellem klasseundervisning og projektarbejde?
Dernæst vil vi fokusere på projektarbejdsformen og erfaringspædagogikken og med filmen ”Dagens børn” som case vurdere i hvor høj grad differentieringen og projektformen lykkes.

Indhold

Præsentation, relevans og problemfelt:
Definition af undervisningsdifferentiering
Centrale dimensioner i undervisningsdifferentiering:
Differentiering indenfor forskellige undervisningsformer
Undervisningsdifferentiering i klasseundervisning:
Emnearbejde, værkstedsundervisning og storyline:
Differentieringsmuligheder indenfor gruppearbejde i folkeskolen:
Undervisningsdifferentiering i projektorienteret undervisning:
Erfaringspædagogik
Case om projektopgaven i folkeskolen
Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

Case om projektopgaven i folkeskolen
I 1993 blev projektopgaven i 9. klasse obligatorisk. Vi vil i det følgende sammenholde ”Dagens børn” med de beskrivelser, vi har lavet i oplægget om projektarbejdsformen og muligheder for undervisningsdifferentiering.
I filmen ”Dagens børn” fra 1997 følger man 9.B. på Herfølge skole fra start til slut i et projektarbejde. I grupper, som eleverne selv vælger, skal de nærmere afgrænse et overordnet emne, som lærerne har defineret. Lærerne fortæller, at de vil fungere som vejledende ”konsulenter” for eleverne. Igennem filmen er der særlig fokus på tre grupper: To drenge, som man får indtryk af har nemt ved det faglige (gruppe A). En gruppe piger, som med stor entusiasme går ind i at forberede et show til fremlæggelsen, men glemmer at tilpasse deres problemstilling undervejs(gruppe B). Endelig er der to drenge for hvem det hele går lidt mere trægt (gruppe C): Fra starten af har de problemer med at vælge et emne. De har svært ved at samarbejde og går hjem uden at have lavet noget. Lærerne forsøger et par gange at ”tage fat” i drengene, bl.a. ved at skælde ud og sige, at de... Køb adgang for at læse mere

Klasseundervisning og projektarbejde

[11]
Bedømmelser
 • 05-04-2010
  Opgaven beskriver begrebet, men jeg havde forventet en mere dybdegående beskrivelse. Selve definitionen af begrebet var mangelfuld i forhold til mit behov. Men ellers godt skrevet.
 • 25-04-2010
  Umiddelbart ser opgaven ud til at indeholde det forventede. En væsentlig fordel ved opgaven er den gode relatering der er til praktiske tiltag, så disse bakker teorien op.
 • 06-02-2012
  God opgave som giver massere af inspiration :)
 • 01-02-2012
  Interessant opgave - god inspiration