Undervisningsdifferentiering i sløjdundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Sløjd, Almen didaktik
  • Godkendt
  • 11
  • 2987
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 11-10-2006

Eksamensopgave: Undervisningsdifferentiering i sløjdundervisningen

Eksamensopgave i almen didaktik om sløjd om undervisningsdifferentiering i sløjdundervisningen.

Problemformulering
Hvilke muligheder ligger der for undervisningsdifferentiering i forbindelse med konstruktivistisk og mester-/situeret læring?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Indledning 2
Metode 2
Howard Gardner 3
Steen Larsen 4
Wolfgang Klafki 5
Undervisningsforløb 6
Relationsmodellen 8
Didaktiske overvejelser 8
Anskueliggørelse & eksemplificering 9
Evaluering 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Artikler & kompendier 11
Hjemmesider 11

Uddrag

Emnebegrundelse
Dette emne er valgt ud fra en stor interesse i at undervise i faget sløjd. Jeg har en brændende interesse og en vis erfaring inden for praktisk arbejde i og uden for folkeskolen.
Derfor har jeg skrevet denne opgave, som vil kunne hjælpe mig til at blive en bedre sløjdlærer og lærer generelt!
Da jeg løbende som lærerstuderende har gjort mig en masse overvejelser over, hvordan min undervisning kan blive bedre undervejs i min uddannelse, har jeg valgt et specifikt undervisningsforløb ud, for at gå i dybden med det. Jeg har valgt et forløb som jeg selv vurderede forløb fint, men da man altid skal stræbe mod forbedring, vil jeg derfor gå ind og undersøge, hvad der kunne gøres anderledes og eventuelt bedre. Jeg vil eksemplificere, hvordan jeg kunne have optimeret min undervisning, hvis jeg havde differentieret endnu bedre end det jeg gjorde. Til slut vil jeg komme med et bud på hvad og hvilken retning der fremover er mest optimalt at stræbe hen imod.

Indledning
Jeg har valgt teoretikerne Steen Larsen (SL), Howard Gardner (HG) og Wolfgang Klafki (WK) på baggrund af, at disse teoretikere siger noget forskelligt om undervisningstilgang, og jeg kan derfor inddrage dem i mine forskellige undervisningssituationer. WK om dannelse – hvad er ideel dannelse, HG arbejder med intelligensbegrebet, SL om læring og erkendelse. Jeg vil også inddrage Himm og Hippes relationsmodel.
Jeg har svært ved at gå ind og konkluderer, hvad der er den definitivt bedste undervisningsform, da det altid individuelt vil afhænge af den enkelte elev. Måden hvorpå jeg tilegner mig ny viden og færdigheder på, er ikke så meget anderledes fra mine elevers. I nogle situationer er det én læringsstil og i andre er det helt en anden der vil fungere mest optimalt.

Metode
Jeg har valgt at sætte to forskellige læringssyn op imod hinanden for at få større gennemsigtighed og forståelse inden for de didaktiske muligheder der ligger i emnet. Jeg vil gerne som kommende underviser være bekendt med fordele, ulemper og de eventuelle faldgrupper der måtte være i de forskellige undervisningsstile... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i sløjdundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.