Undervisningsdifferentiering i praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Didaktik
  • Godkendt
  • 4
  • 1550
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 16-01-2003

Undervisningsdifferentiering i praktik

Undervisningsdifferentiering i praktik, 4. aargang.

Hvad er undervisningsdifferentiering?
Undervisningsdifferentiering er et princip for undervisningens tilrettelæggelse. Undervisningen skal tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, og undervisningen skal rumme udfordringer til alle elever samtidig med, at man bevarer fællesskabets muligheder og forbereder eleverne til at samarbejde om at løse opgaverne."

Søren Langager skelner i artiklen den differentierende skole mellem tre måder at differentiere på.
Differentiering som den hensyntagende indsats, hvor det essentielle er at alle sikres lige vilkår, alle skal kunne indgå i den basale samfundsmæssige kommunikation.
Her vil fokus være på de svage elever således at de har mulighed for en samfundsmæssig deltagelse. Samfundet står over det individuelle.
Lærens opgave er at fastholde at der er et fast minimumsmål for alle, og at dette opnås.

Differentiering som social variationsbredde, hvor respekten for det sociale fællesskab er vigtig, herunder også forståelse for andre.
Lærens opgave er at hjælpe elverne med at skabe fælles rammer for fællesskabet, på en sådan at eleverne selv danner fællesskabet inden for disse rammer. De stærke elever får herved en rolle hvor de er medansvarlige overfor de svage elever.
Skolens fællesskab står over samfundet og alt andet.

Indhold

Hvad er undervisningsdifferentiering?
Præsentation af undervisningen
Præsentation af fokuseleven
Hvad gjorde vi?
Konklusion
Hvad kunne vi have gjort anderledes?

Undervisningsdifferentiering i praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.