Undervisningsdifferentiering i Natur/Teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 14
  • 3313
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2006
  • 12-01-2008

Eksamensopgave: Undervisningsdifferentiering i Natur/Teknologi

Eksamensopgave om undervisningsdifferentiering i Natur/Teknologi.

Indhold

Indledning 3
Eksempel fra praktik 4
Undervisningsdifferentiering 6
Lev Vygotsky 7
Evaluering 8
Undersøgelseslandskaber 9
Metoder og arbejdsmønstre 10
Erfaringsbaseret læring 10
Samarbejdslæring 11
Miljøet som læringsfaktor 11
Læring med den mere kompetente 12
Afslutning 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Grunden til at jeg har valgt at arbejde med undervisningsdifferentiering, er at jeg gennem min praktikperiode har erfaret at det er centralt i forhold til at give alle elever det bedste udbytte af undervisningen. Hvis man vil lave den bedste undervisningsdifferentiering, er det vigtigt at man bruger evaluering til at finde den enkelte elevs faglige niveau. Grunden til at er vigtigt at kende elevernes individuelle faglige niveau er, at det er sådan man som lærer finder ud på hvilket plan man skal udfordre en elev. I forhold til evaluering kunne det også have været spændende at se nærmere på debatten omkring elevplaner, men på grund af opgavens omfang begrænser jeg mig.
I denne opgave vil jeg belyse begrebet undervisningsdifferentiering. Jeg vil se på hvordan man kan bruge varierende arbejdsmetoder og evaluering til at komme frem til en hensigtsmæssig differentieret undervisning.

Metode
or at komme frem til mit mål vil jeg først forholde os til undervisningsdifferentiering på den måde som Jesper Florlander beskriver det i bogen: ”Undervisningsdifferentiering 2 – forudsætninger og praksis”. Grunden til at jeg vil starte her er at han har lavet en definition af undervisningsdifferentiering som jeg er enig i, og at han var en af de første til at beskrive vigtigheden af undervisningsdifferentiering i Danmark.
Jeg vil også bruge Vygotsky´s tænkning til at gøre undervisningsmateriale tilgængeligt for alle elever. Dette vil vi gøre ved at lade eleverne bruge den allerede eksisterende viden de har til at erhverve ny viden. Denne metode kan være med til at eleverne stadig vil føle sig trykke når de arbejder på et nyt område.
Jeg vil bruge undersøgelseslandskaber til at vise, at man som lærer ikke altid behøver at lave opgaver til eleverne, men at man godt kan give dem nogle stimulerende materialer og så lade dem arbejde med det selv, dog med læreren som støttende vejleder. Dette giver også stor mulighed for undervisningsdifferentiering, da den vejledende lærer hele tiden kan lede eleverne ind på det rette niveau.
For at kunne gennemføre undervisningsdifferentiering på en hensigtsmæssig måde, er det essentielt at evaluere. Jeg har beskrevet den summative og den formative evalueringsform, og kort beskrevet hvordan de kan bruges. Evaluering er vigtigt fordi det er via evaluering man finder elevernes niveau, og dette er man nød til at kende hvis man vil undervisningsdifferentiere.
For at komme frem til den bedste undervisning, for alle elever ser jeg nærmere på forskellige arbejdsmetoder. Dette gør jeg fordi det er vigtigt at alle elever får noget fagligt ud af undervisningen, og fordi elever individuelt lærer bedst på forskellige måder... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i Natur/Teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.