Undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 3
  • 1260
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2000
  • 17-03-2002

Praktikopgave: Undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen

1. Emnebegrundelse

Vi har i vores praktik oplevet at meget af undervisningen foregår som traditionel klasseundervisning. Vi har selv prøvet at praktisere denne form, hvilket gav os mange frustrationer i form af ikke at nå ud til den enkelte elev.

Problemformulering:

Mange matematiklærere vil påstå at undervisningsdifferentiering er noget vi altid har gjort. Vi har i vores praktik oplevet at meget af undervisningen foregår på traditionel vis med lærebogsstyret klasseundervisning. Der er i dag et krav til lærerne om at de skal undervisningsdifferentiere, men kan det lade sig gøre i den traditionelle undervisning?
Hvad indeholder begrebet udervisningsdifferentiering, og hvordan lader det sig gøre i matematikundervisningen?

Indhold

1. Emnebegrundelse
2. Problemformulering
3. Traditionel matematik undervisning
4. Hvad er der galt?
5. Hvad skal der til?
6. Hvad er undervisningsdifferentiering?
7. Hvordan undervisningsdifferentiere i matematiktimen?
10. Litteraturliste

Uddrag

3. Traditionel matematik undervisning

”Folkeskolelovens krav om, at undervisningen skal tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger, rummer mange udfordringer for læreren i matematik bl.a. på baggrund af den forhistorie faget har” – faghæftet s. 20

Den traditionelle matematikundervisning har ofte båret præg af det deduktive undervisningsprincip, hvor klasseundervisning har været den traditionelle undervisningsform, hvor læringen bliver instrumentelt og objektiv. Denne undervisning kan karakteriseres og fastholdes i en fælles didaktisk kontrakt mellem læreren og eleverne. Denne kontrakt er selvfølgelig uformel, men den bliver reel formel ved, at alle forventer den bliver holdt1. Undervisningen er lærebogsstyret, overlevering af metoder og algoritmer, løsning af standardiserede opgaver med ”facitorienteret bedømmelse”.

4. Hvad er der galt?

Problemet med den ovennævnte undervisningsform er at den ikke garanterer at der er en forståelse tilstede hos eleven. Problemet er at den offentlige matematik ikke bliver gjort personlig hos eleven. Vygotsky omtaler den proksimale udviklingszone, som er et udtryk for det eleven næsten kan. Hvis eleven skal lære noget må man arbejde indenfor denne zone, men kan dette gøres via klasse undervisning, hvor læren henvender sig til alle elever på en gang? Det mener vi ikke... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.