Undervisningsdifferentiering i indskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 7
  • 3023
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 26-01-2012

Undervisningsdifferentiering i indskolen

Projekt om undervisningsdifferentiering fra kurset "Børn i de første år i skolen". Et ældre kursus fra før 2007.

Handler om hvordan man kan undervisedifferentieres i indskolingen.

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Undervisningsdifferentiering – hvad, hvorfor?
3.0 Undervisningsdifferentiering i praksis, del 1
3.1 Undervisningsdifferentiering i praksis, del 2
4.0 Konklusion

Uddrag

1.0 Indledning
”For at tilgodese den enkelte elev og samtidig fastholde fællesskabets muligheder fremmes undervisningsdifferentieringen på alle klassetrin…” .1 Således står det skrevet i skoleloven af 1993, og set med pædagogiske briller må undervisningsdifferentieringen da også regnes for et ”must”; et udsagn vi i øvrigt kort ønsker at underbygge under afsnittet ”Undervisningsdifferentiering – hvad, hvorfor?”. Hvad vi som gruppe har valgt at fokusere på, er dog ikke undervisningsdifferentieringens berettigelse i den danske folkeskole, men da vi derimod har set begrebet undervisningsdifferentiering og en skoleklasse med en enkelt lærer samt op til 28 elever som to uforenelige størrelser, har vort helt store spørgsmål lydt som følger: hvorledes føres undervisningsdifferentieringen ud i praksis med de tilrådighed stående midler og rammer? Mere specifikt omhandler opgaven selvfølgelig undervisningsdifferentiering i indskolingen. Undervejs vil vi uvægerligt komme omkring undervisningsdifferentiering både i teori og praksis gennem brugen af både udvalgt litteratur og et interview med en indskolingslærer... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i indskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.