Differentiering i engelsk 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 14
  • 2363
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 05-03-2002

Undervisningsforløb: Differentiering i engelsk 6. klasse

Opgaven er skrevet i forbindelse med et tema 3 forløb og omhandler undervisningsdifferentiering i et skriftligt forløb med en 6. klasse.

Problemformulering
- Hvordan kan man motiverer børn til at lærer engelsk.
- Hvordan møder vi eleverne på deres forskellige niveauer.
- Hvordan differentierer man bedst muligt undervisningen med tekst arbejde i 6. klasse.

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 3
Undervisningsdifferentiering 4
Centrale- kundskabs og færdigheds områder 5
Klare mål for engelsk undervisningen 6-8
Læsestrategier 9-10
Undervisningsforløb 6. klasse 11
Adaption 12
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning:

Emnet har vi valgt på baggrund af at det nogen gange kan være svært at motivere og fange elevernes interesse for faget på dette klassetrin (6. klasse). Vi har erfaret at drengene er mere villige til at tale sproget end pigerne, men at det også nogle gange kan være svært at fange deres interesse.

Vi valgte emnet bander/bandekultur, da det indeholder spænding og action, som specielt drengene kan relatere til. Derudover kommer bogen/teksten også ind på emner som gruppepres, flytning og det at finde nye venner, hvilket de fleste elever kan identificere sig med.

Vi synes at forudsætningen for at man kan lære eleverne noget som helst, er at de er motiverede, og dette kan blandt andet gøres ved at vælge et emne som fanger elevernes interesse.

Vores syn på undervisningsdifferentiering :
I henhold til ovenstående og vores egne erfaringer i praktikken syntes vi for det første at det er nogle urimelige krav at stille da man for det meste kun er en lærer og 28 elever i klassen. Derudover synes vi at det bør være muligt i mere end 38% at elev- og materialedifferentiere i stedet for den generelle betegnelse Undervisningsdifferentiering, som vi mener er meget problematisk at realiserer.

Læsestrategier.
Det traditionelle syn på hvordan vi tilegner os sprog, lytter / læser og forstår, er at det foregår ved The bottom up – approach. Dvs. forståelsen afgøres af hvor godt vi afkoder lyd- og bogstavkombinationer, altså ét ord ad gangen. Dog ser man i dag ikke udelukkende på bottom up – processen som den måde man lærer på.

Den anden måde der her kan nævnes kaldes top down – processen. Dvs. der bliver gjort brug af elevens forkundskaber om emnet, eleverne kan ”gætte” de ukendte ord ud fra sammenhængen ellerfra andre sprog. Derfor er det vigtigt at fortælle / vise eleverne hvilke processer forståelse bygger på, og lære dem at bruge deres forkundskaber strategisk.

Ifølge Grellet (1981) kan følgende læseteknikker, i det mindste delvis, også overføres til lytten:... Køb adgang for at læse mere

Differentiering i engelsk 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.