Undervisningsdifferentiering i Kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 18
  • 7294
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2007
  • 24-02-2009

Undervisningsdifferentiering i Kristendomskundskab

Opgave i religion om undervisningsdifferentiering i Kristendomskundskab i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan tilgodeser man på bedst mulig vis den enkelte elev gennem undervisningsdifferentiering? Hvordan kan man undervisningsdifferentiere (mål, indhold, metode)? – og hvordan kan man bruge evaluering til at fremme undervisningsdifferentiering bl.a. i kristendomskundskab?
Er det sværere at undervisningsdifferentiere i kristendomskundskab, og rummer dette fag særlige udfordringer?
I denne opgave har vi valgt at lægge særlig vægt på undervisningsdifferentiering men har også inddraget evaluering, fordi vi mener, at evaluering er en vigtig bestanddel i undervisningsdifferentiering.
Dette emne er utrolig vigtigt at have viden om, fordi det skal indgå i enhver lærergerning.

Indhold

Indledning 1
Beskrivelse af to essentielle pædagogiske grundholdninger i forbindelse med
undervisningsdifferentiering 2
Hvordan kan man undervisningsdifferentiere? (mål, indhold, metode) – og hvordan kan man bruge
evaluering til at fremme undervisningsdifferentiering bl.a. i kristendomskundskab? 4
Er det sværere at undervisningsdifferentiere i kristendomskundskab – rummer dette fag særlige
udfordringer? 12
Konklusion 16
Litteraturliste 18

Uddrag

Metode
Indledningsvis vil vi præsentere to pædagogiske grundholdninger – pædagogisk realisme og pædagogisk humanisme i forhold til undervisningsdifferentiering. Efterfølgende vil vi belyse måde, indhold og metode i undervisningsdifferentiering, og hvordan man kan bruge evaluering i processen.
Herefter vil vi redegøre for om undervisningsdifferentieringen i kristendomskundskab rummer særlige udfordringer.
Vi vil anvende både primære- og sekundære data. Sekundære data i form af udtalelser, litteratur og informationer fra relevante hjemmesider og primære data i form af egne observationer og erfaringer fra praktikken.
Vi har udvekslet praktikerfaringer og dernæst opdelt problemformuleringen, så vi har taget nogle afsnit hver. Vi har skrevet hver for sig og har mødtes jævnligt. Til sidst har vi sammen samlet opgaven.

Beskrivelse af to essentielle pædagogiske grundholdninger i forbindelse med undervisningsdifferentiering

Der er mange aspekter, der skal tages i betragtning, når man skal undervisningsdifferentiere. Elevgruppen er ikke en homogen masse, men en samling af individualister med forskellige styrker og svagheder, og for at tilgodese den enkelte elevs behov må man have et pædagogisk og psykologisk kendskab til hver enkel.

Undervisningsdifferentiering er ikke kun en måde, hvorpå man får undervisningen i en klasse til at glide lettere, men derimod et led i en pædagogisk proces, der i sidste ende gerne skulle forme eleven, både fagligt og socialt/psykologisk, til på bedste måde at forlade folkeskolen.

To pædagogiske grundholdninger, vi som kommende lærere mener, er vigtige at tage stilling til er pædagogisk realisme og – humanisme.
I pædagogisk realisme menes der, at den enkelte elev er underlagt gruppen, og de krav, særlig fagligt, der stilles til denne. Pædagogikken og undervisningsdifferentieringen bliver tilpasset disse fælles krav, og undervisningen bliver tilrettelagt ud fra fælles kvalifikationskrav såsom læseplaner... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i Kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.