Undervisningsdifferentiering i geometri

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 2879
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 29-03-2008

Undervisningsforløb: Undervisningsdifferentiering i geometri

Opgave i matematik om undervisningsdifferentiering i geometri.

Problemformulering
Hvordan kan man ved hjælp af konkret materialer undervisningsdifferentiere i emnet geometri?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Undervisningsdifferentiering 3
Metodedifferentiering 4
Kerne-bredde-dybde differentiering: 4
Howard Gardner 5
De Mange Intelligenser i undervisning og læring 5
Den logisk matematiske intelligens 5
Den rumligt visuelle intelligens 6
Dunn & Dunn 7
John Dewey 8
Sammenfatning 9
Undervisningsforløb 11
Forløbet 12
Eksempel på opgaver 13
Konklussion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning
Undervisningsdifferentiering er et område der er blevet fokuseret mere og mere på, og stillet store krav til de seneste år. Vi synes det er et meget relevant område at beskæftige sig med, da vi i vores kommende virke som lærere, skal være i stand til at kunne differentiere i vores undervisning, og på den måde være med til at fremme den enkelt elevs matematiske kundskaber og færdigheder.
Med vedtagelsen af folkeskoleloven fra 1993 tog den danske folkeskole endnu et skridt i retning af en reel enhedsskole. Dette betød en øget debat om undervisningsdifferentiering, da det nu ikke længere var muligt at dele eleverne op efter fagligt niveau.
Vi har i vores opgave valgt at skrive om, hvordan man er i stand til at differentiere i et
undervisningsforløb med udgangspunkt i geometri. Ydermere om brugen af konkret materialer vil fremme mulighederne for at differentiere i undervisningen, i forhold til et undervisningsforløb baseret på geometri.

Vi vil i vores opgave behandle følgende spørgsmål:
• Hvilke differentierings muligheder er mest hensigtsmæssige at anvende i
matematikundervisningen?
• Hvorfor er det hensigtsmæssigt, at anvende konkret materialer i et undervisnings forløb i
geometri? Og vil de fremme muligheden for at differentiere stoffet?
• Hvordan sørger vi for, at alle elever i en klasse bliver udfordret fagligt?

Vi vil endvidere se på hvordan vi kan inddrage Howard Gardner's, John Deweys og Dunn & Dunns teorier i forbindelse med emnet undervisningsdifferentiering. Endelig vil vi sætte deres
teorier op mod de konkrete undervisningsforløb vi benyttede i praktikken... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i geometri

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.