Kulturforløb i engelsk | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 7
  • 1991
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2008
  • 10-01-2009

Kulturforløb i engelsk | Undervisningsforløb

Jeg har i min opgave valgt at lægge fokus på, hvordan man kan tilrettelægge et kulturforløb i 8. kl. i engelskundervisning, så den tilgodeser de enkelte elevers forskellige behov og forudsætninger ud fra begrebet undervisningsdifferentiering.

Indhold

Indledning
Hvorfor undervisningsdifferentiere?
Undervisningsplan
Beskrivelse af undervisningsforløbet i 8.b (årtierne)
Den didaktiske relationsmodel/Analyse af forløbet
Læreprocessen
Vurdering
Nogle punkter til den mundtlige eksamen.
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Indenfor de seneste år, er der kommet mange bud på, hvordan man som lærer kan gøre sin undervisning mere alsidig og interessant, så den når ud til alle forskellige slags elever. Der er kommet fokus på læringsmiljøet og på den måde læreren underviser på. Det spiller en stor rolle, om eleverne sidder ned og lærer, eller om de kan bevæge sig rundt i lokalet, om de må høre musik eller tegne mens de lytter, og noget så simpelt som lys og temperatur i klassen.
Der er fra ministeriets side udskrevet krav om undervisningsdifferentiering i skolen. Og når vi nu ved, at elever lærer på forskellige måder, og at de naturligvis ligger på forskellige niveauer, er det en opgave som er vigtig at fuldføre. Undervisningen skal tilrettelægges, så den ikke alene tilgodeser den enkeltes elevs niveau, men også den enkelte elevs foretrukne måde at lærer nye ting på.

---

Beskrivelse af undervisningsforløbet i 8.b (årtierne)
I alene perioden arbejdet vi med årtierne hvor eleverne blev delt i grupper og derefter skulle arbejde med de forskellige årtier. Jeg delte grupperne ved, at den enkelte elev selv skulle skrive på et stykke papir om hvilket årti hun/han vil arbejde. Derefter delte jeg grupperne. De blev fordelt i 4 grupper bestående af 6 personer. Jeg holdte et kort oplæg om de forskellige årtier og om nogle underemner, de kunne beskæftige sig med. Hver gruppe fik 6 timer til at arbejde og 20min til at fremlægge. De fremlagde, de havde lavet plancher og de havde klædt sig ud m.m. Mens de arbejdede i deres grupper, havde jeg den fornemmelse, at der var nogen der arbejdede hårdt og nogen der slappede af. Og under fremlæggelserne fandt jeg ud af, at der var mange der havde taget tingene direkte fra... Køb adgang for at læse mere

Kulturforløb i engelsk | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.