Undervisningsdifferentiering | Definition

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 11
  • 4265
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2006
  • 30-12-2006

Studieprodukt: Undervisningsdifferentiering | Definition

Opgave med fokus på undervisningsdifferentiering.

Indledning
Vi har valgt at beskæftige os med undervisningsdifferentiering. I vores praktik i en 5. klasse oplevede vi hvor vigtigt og nødvendigt det er at undervisningsdifferentiering er på banen i undervisningen.

Efter vores observation og undervisning var vi meget enige om, at eleverne i klassen ikke var på samme niveau fagligt, andre havde ikke samme niveau med hensyn til socialt samspil og derved kan samme slags undervisning slet ikke lade sig gøre. Vi kunne slet ikke forstå hvorfor lærerne ikke ville udføre en undervisningsdifferentiering i klassen, som vi synes er så vigtigt.

Der var nogle enkelte elever som havde 2. klasses niveau i dansk, de havde slet ikke forståelsen af hvordan man arbejder i dansk. Disse elever var for det meste drenge. De var meget aktive i idræt, så man kunne godt overveje hvorvidt det er dansk de ikke kan forstå, eller om det er undervisningens tilrettelæggelse, der indebar at eleverne skulle sidde meget stille, som ikke passede til drengene. Her mener vi, at der er behov for Howard Gardners tænkning om forskellige intelligenser.

Vi ønsker i denne opgave at give en forklaring på hvad begrebet undervisningsdifferentiering betyder for os, en definition af begrebet samt vise hvordan man får differentieringen integreret bedre i den daglige undervisning. Vi vil gerne undersøge nærmere hvad folkeskoleloven siger om området. Dernæst vil vi belyse hvilke problemer fagligt og samspilsmæssigt der kan opstå senere i livet, hvis ikke man allerede i folkeskolen tænker på, at der ikke skal være for stor niveauforskel mellem de enkelte elever.

Problemformulering
Hvordan sikrer vi os, at alle elever engagerer sig aktivt i læreprocesserne?

Indhold

Problemformulering 2
Begrebsdefinition 2
Beskrivelse af undervisningsforløbet 4
Hvad siger folkeskoleloven om undervisningsdifferentiering 6
Klafkis teori 7
Dannelse i den danske folkeskole 8
Hvordan optimeres undervisningsdifferentiering i hverdagen? 9
Mål 9
Evaluering 10
Konklusion / afslutning 10
Litteraturliste

Uddrag

Begrebsdefinition
Som lærere skal vi sørge for, at den enkelte elev får en afvekslende undervisning, hvor der tages hensyn til den enkelte elevs interesser, behov og forudsætninger. I folkeskolens formålsparagraf står der ikke hvad man skal bruge i din undervisning, hvilke materialer man skal anvende, men mere hvilke ideer man kan bygge din undervisning på. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

En alsidig personlig udvikling er når eleven udvikler sig på det personlige, faglige og sociale område.
Undervisningsdifferentiering betyder at enkelte elever, elevgrupper undervises efter deres standpunkt.

Undervisningsdifferentiering handler om lærerens bestræbelser på at give eleverne muligheder for at udvikle deres potentialer med udgangspunkt i de forudsætninger, som de møder med. Dette kan meget vel lyde som Lev Vygotsky's zonen for nærmeste udvikling, hvor latente muligheder er hvad det enkelte barn har potentiale for at lære.

Denne læring har eleverne mulighed for at lære i samspil med en lærer eller andre elever. ”Lærerne må tage udgangspunkt i eleverne og sørge for, at de fysiske og psykiske rammer for deres udvikling er til stede i undervisningen”. Hvis disse rammer ikke er til stede kan man som lærer risikere at sætte det faglige niveau enten for højt eller for lavt. Derved vil man kunne opleve at eleverne sidder og keder sig enten fordi det er for let eller for svært... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering | Definition

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.