Undervisningsplan til syrer og baser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 17
  • 5975
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 30-10-2004

Undervisningsforløb: Undervisningsplan til syrer og baser

Et undervisningsforløb i fysik/kemi om "Syrer og baser" til folkeskolens 9. klasse.

Den didaktiske teori tager udgangspunkt i "Den konstruktivistiske ide".

Indhold

Indledning 2
Emnet set i forhold til Klare Mål 2
Teori 2
De 7 CLIS-teser om læring 4
Orienteringsfasen 4
Bud på idéer 4
Omstrukturering 5
Anvendelser 6
Bevidstgørelse 6
Skole/elevforudsætninger 7
Formålet med forløbet 7
Plan for undervisningen 7
Lærerens viden 8
Viden omkring syrer og baser 9
Titreringsforsøget 10
Detektivforsøget 13
Bilag 1 - Syrer og baser i hjemmet 15
Bilag 2 - Øvelsesvejledning til titreringsforsøg 16
Bilag 3 - Forsøgsvejledning til Detektivforsøg 17

Uddrag

Indledning
Alle elever i 9. klasse er bevidste om at syrer er noget der ætser og til dels også at baser har lign. egenskaber uden dermed nødvendigvis kunne give forklaringer på forskellen mellem de forskellige reaktioner. I deres hverdag vil eleverne ofte støde ind i syrer og baser, nogle gange med helt klare eksempler, hvor der på en grøn flaske fra eksempelvis Borup Kemi står saltsyre eller eddikesyre, mens de andre gange vil støde på afløbsrens, toiletrens, maskinopvask og andre produkter, som reelt indeholder syre og baser.

Skole/elevforudsætninger
- Klassen har to ugentlige timer, som er placeret som en dobbelt lektion.
- Rent fagligt har klassen tidligere gennemgået emnet Ioner i 8. klasse.
- I 7. klasse er emnet syrer og baser gennemgået, men her er der kun tale om stærke
syrer/baser.
- Fokuseringen var meget rettet mod Saltsyre og NaOH, hvor der blev lavet forsøg med
disse to, hvor udfra der blev udledt nogle ting omkring opbygning og egenskaber.

Formålet med forløbet:
Formålet med forløbet er at viderebygge på eleverne nuværende viden omkring syrer og baser, således at de opnår en forståelse af syrer og basers egenskaber. Endvidere ønskes det at eleverne bliver bevidste om de stærke og svage syrer/basers egenskaber samt forskelle mellem de stærke og de svage syrer/baser. Endeligt skal eleverne kunne se syrer og baser i deres hverdag, samt anvendelsen af disse, således at de ser en kobling mellem fysiklokalet og hverdagen... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan til syrer og baser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.