Demokrati og medansvar | Ziehe og Giddens

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 5881
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2001
  • 22-06-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Demokrati og medansvar | Ziehe og Giddens

Eksamensopgave om undervisning med vægt på demokrati og medansvar.

Indledning:
Jeg mener imidlertid der ligger en reel fare i at lade sig nøje med at undervise om i stedet for at udøve demokrati i den unikke træningsbane for demokrati, som skolen skulle kunne være. At styrke individet i et samspil med gruppen er en spændende og vigtig udfordring, og lykkes det ikke kan det få ubehagelige konsekvenser: ”Mennesker, der ikke får lov til at deltage som skabende eller konstruktiv, vælger ofte det modsatte, det destruktive og nedbrydende, eftersom vi mennesker ikke er skabt til passivitet.

Denne opgave omhandler demokrati i folkeskolen set udfra et undervisningsforløb i en 1. klasse. Demokrati i 1. kl lyder måske som et ideal, men udfra erkendelsen af, at demokrati skal læres og udvikles i hver generation finder jeg det vigtigt, at indføre demokratiske spilleregler helt fra begyndelsen. Det er min opfattelse, at begrebet (med)ansvar hænger direkte sammen med øget indflydelse – i sidste ende demokrati.

Derfor vil jeg i dele af opgaven belyse og diskutere relevante problemstillinger både i forhold til såvel demokrati som ansvarlighed. Min problem formulering lyder derfor som følgende:

Problemformulering
- Hvilke aspekter er vigtige at medtænke i undervisningen, hvis målet er at skabe en undervisning der lægger vægt på demokrati og medansvar i 1. klasse.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.2 Metodeafsnit 3

2. Menneske og læringssyn 3

3. Det moderne samfund 5
3.1 Postmodernisme og pluralisme 5
3.2 Mødet med elever i moderniteten 6

4. Demokrati 7
4.1 Demokrati som livsform og styreform 7
4.2 Demokrati i skolen 9

5. Undervisningsforløb 10
5.1 ”Efterår” i 1. Kl 10
5.2 Lærerroller og ansvar 14

5. Konklusion 15

6. Litteraturliste 17

Uddrag

1.3 Metodeafsnit.
Jeg vil begynde med kort at beskrive mit grundlæggende menneske- og lærings syn idet jeg finder, at det er en del af det grundlæggende fundament, som enhver lærers undervisning bygger på.

Herefter vil jeg med udgangspunkt i Ziehe og Giddens give en kortere sociologisk beskrivelse af det moderne samfund for at belyse, hvordan præmisserne er for opdragelse til demokrati i skolen. Herunder en vurdering af, hvordan moderniteten og dens afgreninger ses udspillet på min praktikskole i forhold til bl.a. eleverne.

Jeg vil herefter med henvisninger til Hal Koch redegøre for demokratiets ide og dets forskellige former inden jeg med udgangspunkt i et praktikforløb i 1. kl. giver eksempel på et demokratisk og didaktisk begrundet undervisningsforløb. I forhold til forløbet vil jeg inddrage relevant teori og afslutter med en diskussion om lærerrollen i et forløb med vægt på medansvarlighed og demokrati.

2. Menneske og læringssyn.
Hvis man udelukker alle lag af faglige, lovmæssige argumenter og begrundelser for undervisningen, vil det til syvende og sidst være lærerens fundamentale menneske- og læringssyn som undervisningen bygger på. Lærerens grundopfattelse af et fags indhold, funktion og muligheder har stor betydning for den praktiske udførelse af undervisningen.

Eleverne kommer med hver deres individuelle opfattelser og baggrunde, og i mødet mellem lærer og elevgruppe skabes der en samvær- og læringskultur gennem fælles rutiner, regler, normer, aktiviteter og arbejdsformer, som begge parter definerer og bliver fortrolige med.

4. Undervisningsforløb.
4. 1 ”Efterår i 1. Kl.”
Mit udvalgte forløb stækker sig over syv uger og tager udgangspunkt i danskundervisningen i 1. kl., som indeholdte 8 ugentlige dansktimer.

I årsplanen for danskundervisningen var indholdet delt op i fire temaer i løbet af året hvilket for mig betød, at temaet efteår lå lige for, netop som jeg skulle begynde mit praktikforløb. Skønt jeg havde frie hænder til at vælge et andet tema valgte jeg det pågældende tema udfra erkendelsen af, at ”efterår” rummer et væld af muligheder til undervisningen.

Formålet med forløbet var, via fælles oplevelser at øge elevernes ansvarlighed overfor undervisningen og at øge deres bevidsthed om bogstaver, sprog og læsning... Køb adgang for at læse mere

Demokrati og medansvar | Ziehe og Giddens

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.