Opgave i pædagogik og almen didaktik i sløjd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Sløjd, Almen didaktik, Pædagogik
  • Godkendt
  • 16
  • 6528
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2005
  • 08-06-2007

Eksamensopgave: Opgave i pædagogik og almen didaktik i sløjd

Opgave i pædagogik og almen didaktik i sløjd.

Problemformulering.
Hvordan kan man i et samarbejde tilgodese elevens individuelle rettigheder og kompetencer
gennem sløjdprocessens faser?

Indhold

Indledning.
Praktisk baggrund for opgaven.
Jernalderboplads
Dukketeater
Problemformulering.
Om opgavens faglige indhold
Lovgrundlag og CKF
Læringssyn
Kommunikation
De mange intelligenser pædagogik
Kommunikationsmodellen kombineret med menneskesyn
Afrundende for de sidste kapitler.
Forhold mellem teori og arbejdsform
Didaktisk konsekvens
Lærerens blinde pletter
Hvorfor skal eleverne samarbejde?
Spil og leg – praktisk didaktik
Innovation
Gruppeprocesser
Idefasen
Planlægningsfasen
Udførelse
Evalueringsfasen
Fælles evaluering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Gennem forskellige situationer har jeg set hvordan sløjd i forskellige sammenhænge har givet store
menneskelige oplevelser. Nogle af de oplevelser som jeg har bidt mest mærke i har været når
processen og produktet er sket i en samarbejdssituation. Jeg vil derfor i denne opgave tage et
teoretisk sigte efter de krav og forudsætninger der må være til stede i undervisningen hvis
samarbejde skal kunne være en arbejdsform men endnu mere en lærings- og dannelsesform. Det er
med andre ord en afklaring af den del af skolekulturen som har med samværsform at gøre som er
mit mål at diskutere. Her nedenfor vil jeg kort give et rids af nogle af de erfaringer jeg tager som
udgangspunkt for mit emnevalg... Køb adgang for at læse mere

Opgave i pædagogik og almen didaktik i sløjd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.