Undervisning i elektricitet i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Fysik/kemi
 • Godkendt
 • 11
 • 3650
 • PDF
 • Københavns Dag- og Aftenseminarium
 • 2004
 • 30-03-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisning i elektricitet i folkeskolen

Eksamensopgave i fysik/kemi om elektricitet og analyse af undervisningsmaterialer om elektricitet.

Problemformulering
Hvordan kan man gennem arbejdet med elektricitet i hverdagen i 7. klasse, modvirke en kønsopdelt polarisering af færdigheder og interesser?

Jeg har valgt at løse denne opgave på følgende måde: Først følger en kort analyse af forskellige undervisningsmaterialer der er på markedet i dag. Dernæst vil jeg give mit bud på kernebegreberne indenfor elektricitet i 7. klasse, tværfaglighed samt hvordan man kan arbejde videre med det i 8. og 9. klasse. Til sidst vil jeg komme med nogle didaktiske overvejelser over, hvordan man som lærer kan arbejde med elektricitet i 7. klasse, således at også pigerne bibeholder der nysgerrighed for faget.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Analyse af undervisningsmaterialer
Spørg Naturen: Praktisk el-lære, Gyldendal 1974
El7 – Elektricitetslære i 7. klasse, DHL Fysisk Institut 1980
Ny fysik/kemi: El i hverdagen, Gyldendal 1990
Ny Prisma 7, Malling Beck 1998
Univers, Alinea 2003
Kernebegreber indenfor el-læren i 7. klasse
Ladning, spændingsforskel, strømstyrke og modstand
Effekt
Tværfaglighed
Hvad kan man arbejde videre med
Didaktik
Vurdering
Litteratur
Gode links til eleverne om elektricitet:
Forsøg

Uddrag

Indledning
Talrige undersøgelser verden over har vist, at mange elever har problemer med de basale begreber indenfor el-lære (se bl.a. Kärrquist, 1986 i H. Nielsen, 1997)
Elektricitet er et emne der ofte bliver introduceret for eleverne i 7. klasse. Dette emne indeholder en række begreber, der generelt er svære for eleverne at forstå. Det skyldes, tror jeg, at det kræver et højt abstraktionsniveau at forstå hvad der foregår i en ledning og i et kredsløb. Samtidigt kan det for nogle elever, og her tænker jeg især på pigerne, være svært at forstå hvorfor det er nødvendigt at lære disse begreber. Jeg tror de har svært ved at overføre dem til deres egen virkelighed.
Kombinationen af tidlig introduktion af svære begreber samt den ringe mulighed for at overføre det til egen virkelighed, kan derfor medføre at fysik-faget allerede i 7. klasse har tabt disse elever.

Analyse af undervisningsmaterialer
Spørg Naturen: Praktisk el-lære, Gyldendal 1974 Bogen indeholder følgende underemner:

Efter en kort introduktion (2 sider) kastes eleverne ud i nogle opgaver hvor det gælder om at få lavet nogle kredsløb. Indimellem kan man i mindre faktabokse læse om centrale emner. Forskellige emner introduceres, men overordnet set er det en meget tekstfattig bog med en stærk hovedvægt lagt på det eksperimenterende.
I lærervejledningen står der (s.5): ”…laboratorieopgaverne (er) søgt udformet så selvinstruerende, at eleverne på egen hånd skulle kunne gå i gang med dem”
Bogen er den første i en serie som eleverne møder i fysik og kemiundervisningen, og forfatterne lægger op til at man starter med denne bog i begyndelse af 7. klasse. Begrundelsen er: ”At... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i elektricitet i folkeskolen

[2]
Bedømmelser
 • 24-10-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  OK opgave, men lidt for løst med teorien. Men nogle gode overvejer omkring emnet på elevniveau.
 • 07-12-2016
  Skrevet af Underviser Folkeskolen
  Materialet indeholder kun referencer til EL7 - ikke selve lærebogen - ØV