Undervisning af børn med særlige forudsætninger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Matematik 4. - 10. klassetrin
 • Godkendt
 • 19
 • 5663
 • PDF
 • 28-11-2009

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Undervisning af børn med særlige forudsætninger

Opgave om børn med særlige forudsætninger.
Opgaven indeholder bl.a teorier fra Ole Kyed, Lars Quortrup og Kirsten Baltzer.

Problemformulering
Hvordan kan man inkludere elever med særlige forudsætninger i et forløb om funktioner i 8. klasse?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Hvem er børnene med særlige forudsætninger 2
Samfunds- og dannelsessyn 2
Den inkluderende og rummelige skole 3
De induktive og deduktive principper 3
Undervisningsplan 4
Refleksioner 6
Evaluering af min undervisning 6
Undervisningsdifferentiering 6
Den sociale del ved skolen 7
Skole/hjem samarbejdet 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Emnebegrundelse
Jeg har valgt at skrive om undervisning af elever med særlige forudsætninger, da jeg synes det er et problem i den danske folkeskole. Tit er det de svage elever som der er fokus på og de med særlige forudsætninger får lov til at passe sig selv, for de er jo dygtige. Jeg vil se på hvordan man kan inkludere disse elever, både i den daglige undervisning, men også i det sociale miljø i klassen. Begge dele mener jeg er meget vigtig for at få glade og harmoniske elever, som gerne vil i skole og gerne vil lære mere.

---

De induktive og deduktive principper
Da denne opgave omhandler undervisning af elever med særlige forudsætninger, synes jeg det ville være godt at se på et læringsprincip. Her har jeg valgt at se på de induktive og deduktive principper, da jeg synes at det kan give forskellige vinklinger på det at undervise i en klasse med mange forskellige individer på mange forskellige niveauer, som alle skal arbejde med det underviste stof på forskellige måder.

---

Uge 2:
Tirsdag: I dag skal alle opgaverne på siderne 58-61 laves færdigt. Er man færdig laver man perspektivopgaverne på siderne 52-55.
Torsdag: I dag skal der startes på det nye emne, som er funktioner. Jeg vil starte med et oplæg omkring funktioner på tavlen, da de skal introduceres for et koordinatsystem med 4 kvadranter og lære at bestemme hældningstal og skæring med y-aksen. Dette er nyt stof, så det er ikke sikkert vi når andet end gennemgang af dette på tavlen. Når vi mere starter vi på... Køb adgang for at læse mere

Undervisning af børn med særlige forudsætninger

[8]
Bedømmelser
 • 24-03-2010
  En meget inspirende opgave. Mange gode tanker, og spørgsmål + god litteraturliste. Virkelige en opgave som jeg kan bruge til inspiration.
 • 02-06-2010
  God opgave, der er fint struktureret. God inspiration til arbejde med undervisningsdifferentiering.
 • 19-11-2011
  God og velskrevet opgave..
 • 03-03-2011
  fin opgave..........