Undersøgende matematik i 5. og 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 3041
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2010
  • 26-03-2010

Undervisningsforløb: Undersøgende matematik i 5. og 8. klasse

Om undersøgende matematik i 5. og 8. klasse.

Problemformulering

I det nævnte studieforløb arbejdede vi med tre artikler, der beskriver og diskuterer undersøgende og problemløsende arbejdsmetoder1. Fælles for de tre artikler er, at der lægges meget vægt på elevernes selvstændige arbejde med matematiske problemer og den dialog om om løsningsmetoder – eller strategier – der kan udvikles i gruppearbejdet eller i klasseværelset som sådan. En dialog, der fortrinsvist skal foregå mellem eleverne, og i hvilken lærerens opgave er at være formidlende og inspirerende i forhold til at holde dialogen igang og udvikle den med henblik på at opnå de matematiske indsigter og kompetencer, der undervisningens formål.

Under praktikken ville jeg afprøve disse arbejdsmetoder, specielt ud fra Alrøs artikel 2, der uddyber 'dialogisk læringsforståelse'.

Den dialogiske læringsforståelse bygger på et socialkonstruktivistisk grundsyn på læring, der fastholder behovet for at se læring både som individuel tilegnelse og som deltagelse i sociale sammenhænge.3 Paul Cobb og Yackel har udarbejdet nedenstående model for at analysere det, der foregår i matematikklasserum. Jeg anser modellen som velegnet til også at arbejde bevidst med udvikling af en matematisk identitet/bevidsthed hos eleverne.

I praktikperioden ville jeg forsøge at styrke identiteten/bevidstheden ved at arbejde med de to nederste niveauer i modellen vel vidende, at man ikke kan ændre normer og praksisser på 5 uger.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Undervisningsforløb og materialer
4. Reflektioner over undervisningsforløbet i forhold til problemstillingen7
4.1 Første delforløb: 'leg med tal'
4.2 Andet delforløb: 'På opdagelse i 100-tavle'
4.3 Tredje delforføb 'Tesselerende hexagoner'
5. Sammenfatning
Bilag:
Opgaver med 100-tabel
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
100-tavle

Uddrag

3. Undervisningsforløb og materialer

Det samlede undervisningsforløb om problemløsning og generalisering strakte sig over 11 lektioner og blev opdelt i tre delforløb.

Først e d el forløb blev kaldt ”l eg med tal ” og bestod af tre opgaver med stigende sværhedsgrad, hvor eleverne skulle få summen af siderne i de tre figurer gengivet i figur 1 til at blive lige store. I øverste figur kunne tallene 1,2,3,4,5 benyttes, i trekanten 1-6 og i firkanten 1-8.

Eleverne, der arbejdede parvis, fik efter en kort introduktion udleveret brikker med tallene 1-8. Først fik de den øverste figur på et A4-ark, som hjælpemiddel til at placere brikkerne samt et ark med et antal tomme figurer, hvor de kunne skrive deres resultater ind.

Når de syntes, at de havde fundet de mulige kombinationer af tal, fik de udleveret figuren i midten.

Efter en klasseopsamling, som beskrives mere detaljeret i afsnit 4.1, fik de udleveret den nederste figur.

Andet delforløb blev kaldt ”på opdagelse i 100-tavle” og bestod af en tavle med tallene fra 1 til 100 organiseret i ti rækker og kolonner, der kunne foldes på midten vandret og lodret, så tallene, der lå ovenpå hinanden, dannede par, der kunne adderes. Forløbet hører ifølge Beck et al. 2009 til emnet 'algebraiske undersøgelseslandskaber'... Køb adgang for at læse mere

Undersøgende matematik i 5. og 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.