Undersøgelseslandskab i 3. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 6
  • 1328
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 27-01-2004

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Undersøgelseslandskab i 3. klasse

En didaktisk/pædagogisk beskrivelse af et forløb fra matematik i 3.klasse.
Omhandlede målestoksforhold.

Indhold

Indledning
De didaktiske aspekter
De pædagogiske aspekter
Afrunding
Kilder

Uddrag

Denne opgave tager udgangspunkt i min praktik på 2. semester i 3.C på X Byskole. Opgavens indhold vil veksle mellem refleksioner over egne erfaringer og teoretiske betragtninger.

Undersøgelseslandskaber er en arbejdsmetode som er særlig anvendelig inden for matematikken, og kan ses som et opgør med det sædvanlige opgave- og kun-ét-facit-tyranni som har domineret matematikken i mange år. Metoden kan bruges som generel ramme om undervisningen eller i mindre scenarier/undervisningsforløb. Det er samtidig også et begreb der kan belyses fra såvel en didaktisk som en pædagogisk vinkel, og netop derfor har jeg valgt at slå de opgaverne i matematik, almen didaktik og pædagogik sammen.

De didaktiske aspekter

Jeg stødte på begrebet undersøgelseslandskaber i forbindelse med et projekt som min praktikmakker og jeg skulle gennemføre i matematiktimerne i de tre uger praktikken varede. Undersøgelseslandskaber er ikke et emne som man finder beskrevet ret mange steder, og er nok ikke særlig kendt i bredere kredse, men ikke desto mindre absolut relevant at beskæftige sig med.

Her er et kort oprids af hvad undersøgelseslandskaber er:
"Et undersøgelseslandskab inviterer eleverne til at undersøge enten et rent fagligt eller mere anvendelsesorienteret matematisk problem.
En sådan undersøgelse danner basis for overvejelser, vurderinger og spørgsmål, som skaber grobund for at udtrykke sig enten mundtligt eller skriftligt, og som ofte medfører nødvendigheden af at lytte til og forstå andre.
En af begrundelserne for at tage udgangspunkt i et undersøgelseslandskab ved tilrettelæggelse af undervisning med særlig tanke på problemløsning og kommunikation, er den udvikling, problemløsning og anvendelse af sprog medfører indenfor begrebsdannelse og forståelse." (3)... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelseslandskab i 3. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.