Undersøgelse af en å i biologi | Vandløbsbiologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 19
  • 5809
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 14-01-2005

Eksamensopgave: Undersøgelse af en å i biologi | Vandløbsbiologi

Eksamensopgave i biologi om biotiske og abiotiske undersøgelser foretaget i Harrestrup Å ved Ballerup.

Problemformulering
Hvilken miljømæssig betydning har den menneskelige indgriben i Harrestrup Å?

Indhold

Indledning
De danske åløb
Harrestrup Å:
Forventninger til Harrestrup Å:
Resultater af biotiske og abiotiske målinger
Abiotiske forhold
Biotiske forhold
Didaktiske overvejelser
Hvilken miljømæssig betydning har den menneskelige indgriben i Harrestrup Å så?
Konklusion

Uddrag

Indledning:
Efter bl.a. at have gennemlæst bogen ”De ferske vande” m.fl. har jeg fundet interesse i at beskæftige mig med åer. En af grundene hertil er udfra et historisk aspekt grundet de mange indgreb der gennem åerne er foretaget. Desuden synes jeg at det er et oplagt emne i og med at det er et utrolig spændende område vi ikke har beskæftiget os meget med i biologiundervisningen. At valget blev Harrestrup Å skyldes dels en praktisk nærliggenhed, dels en interesse i at undersøge en å bestående af mere og mindre menneskepåvirkede dele. I min opgave vil jeg udfra biotiske og abiotiske undersøgelser undersøge livet og dets tilpasninger i åens forskellige dele. Jeg vil både sammenligne resultaterne med mine forventninger hertil, men også sammenligne livet i de to forskellige ådele.

---

De danske åløb
Historisk set er der gennem tiderne sket store forandringer i de danske åløb. Åer er blevet rettet ud, dels for at få en bedre afledning, dels for bedre at tilgodese landmændenes behov for sikring af en lettere bearbejdning af jorden. De er blevet ...

---

Didaktiske overvejelser

...

Harrestrup Å kan være et godt supplement til undervisning og beskæftigelse med åer. Ved tilrettelæggelse af et undervisningsforløb ville jeg begynde med en viden om åer generelt, herunder det historiske aspekt med åretninger og tilbageførsler, som har medført de åsystemer vi i dag har, samt hvilken miljømæssig betydning de har.
I den praktiske del af undervisningsforløbet, vil jeg tage udgangspunkt i en undersøgelse af planter og dyr, samt hver enkelts miljømæssige tilpasning. Jeg mener at dette vil være interessant for eleverne i og med at det foregår på et plan alle kan være med på. Desuden... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelse af en å i biologi | Vandløbsbiologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undersøgelse af en å i biologi | Vandløbsbiologi.