Synopsis om udviklingspsykologi samt case

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 18
  • 6789
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2004
  • 27-10-2004

Synopsis om udviklingspsykologi samt case

Synopsis i psykologi om udviklingspsykologi samt case.

Problemformulering
- Hvorledes kan vi som lærere i folkeskolen være et kompetent spejlingsobjekt (ideal) i forbindelse med en elevs ønskelige mønsterbryderprojekt?

Indhold

Indledning 2
Afgrænsning og metode 2
Teori 3
Sammenfatning og pædagogiske konsekvenser 5
Litteraturliste 5

Uddrag

Indledning
Formelt har alle mennesker i dette land de samme muligheder for at tage en uddannelse og forme tilværelsen efter egne valg. Empiriske undersøgelser har imidlertid vist, at de lige muligheder mere er legitime, end de er reelle.1 Det har vist sig, at den enkeltes opvækst i høj grad spiller ind på det senere livsforløb, og at det i dagens Danmark er et faktum, at der ud af en årgang forekommer børn der ender som risikobørn, som ikke gør op med den negative sociale arv, mønsterbrydning handler om.
Vores engagement for arbejdet med mønsterbrydere, stammer fra en overordnet interesse for hvilke relationsfaktorer børn har behov for under opvæksten for at opnå en positiv udvikling. Mønsterbrydere er kendetegnet ved ikke at have støtte fra hjemmet, men i stedet overladt til støtte fra omgivelserne.

Afgrænsning og metode
Da emnet omkring mønsterbrydere er bredt med mange spændende indgangsvinkler, har det været nødvendigt for os at begrænse vores opgave. Således vil vi kun beskæftige os med relationen mel-lem mønsterbryderen og den omgivende verden, og hvilke påvirkninger der heraf følger. For yderli-gere at afgrænse emnet, har vi valgt at udelade børn og unge med indvandrerbaggrund, da dette vil tage fat i en hel anden problematik og kulturforståelse. Endvidere er vi bevidste om, at der kan være andre risikobørn, end dem der refererer til en negativ social arv – i denne sammenhæng forstået som et brud med sit opvækstmiljø - men i vores opgave har vi valgt kun at inddrage disse.
Teoretisk har vi valgt at inddrage bestemte psykologer/sociologer, og er i dette valg bevidste om, at ethvert valg også rummer et fravalg, og at andre kunne være valgt i stedet. Vi har valgt materiale ud fra den måde vi griber emnet an på, og som vi finder mest relevant for vores opgave ifht. at give et nuanceret billede af hvordan, vi som lærere kan gøre en forskel for at støtte en elevs ønskelige møn-sterbryderprojekt.
Vi anvender Eriksons kriseteori for at få et indblik i krisernes vigtighed, hvornår noget evt. kan være gået galt i opvæksten, og hvilke mangler den potentielle mønsterbryder evt. har i sin identitets-... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om udviklingspsykologi samt case

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.