Skolen i det moderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1427
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 06-06-2001

Skolen i det moderne samfund

En caseopgave i psykologi fra 2. praktik.

Problemformulering
Giver folkeskolens faglige, sociale og personlige målsætninger eleverne mulighed for at virke i det moderne samfund?

Til at besvare dette spørgsmål vil vi benytte følgende problemstillinger:

• Hvilke faglige, sociale og personlighedsmæssige målsætninger om eleven er der i folkeskoleloven, bekendtgørelser og faghæfter.
• Hvilke faglige, sociale og personlige karakteristika kræver det moderne samfund af individet.
• Hvad er modernitet set ud fra Lars Bo Christensen og Giddens,s synspunkt sat op imod vores egen mening?
• Hvad siger vores personlige- og praktik erfaringer med hensyn til hvordan folkeskolen forbereder eleverne til det moderne samfund.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Folkeskoleloven
CKF'en og læseplanerne
Det moderne samfund:
Modernitet:
1. Tid og rum
2. Ekspertsystemer
3. Det moderne samfunds refleksivitet
Sammenfatning:

Uddrag

Indledning:
Vi lever i et multikulturelt samfund under konstant forandring, som vi skal forholde os til. Dette giver os mulighed for at tage flere valg, end vi kunne før. Det stiller også større krav til os som individer. Med disse udfordringer og muligheder lægger det op til, at vi skal kunne tænke selvstændigt og træffe egne beslutninger. Her har skolen som institution til opgave og ansvaret for at forberede eleverne på deres videre virke i samfundet både fagligt og socialt. Da vi som kommende lærere skal ud at undervise i folkeskolen er dette aktuelt for os og giver dermed grunden til vores valg af emne.

Folkeskoleloven:
I den nye folkeskolelov fra 1993 er der en række særlige forhold der er blevet uddybet siden den gamle lov. For at nævne nogle stykker, skal der i den nye lov lægges mere vægt på elevernes kulturforståelse, undervisnings differentiering, tværfaglige projekter, gruppearbejde, og et tættere samarbejde med lokalsamfundet.
I folkeskolelovens §1 står, at det er folkeskolens opgave i samarbejde med forældrene at medvirke til den enkeltes elevs alsidige personlige udvikling, således at eleven opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle... Køb adgang for at læse mere

Skolen i det moderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.