Bacheloropgave om stress hos børn og elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Idræt)
  • Godkendt
  • 23
  • 8713
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 22-02-2005

Bacheloropgave om stress hos børn og elever

Bacheloropgave i idræt om hvordan man modvirker stress hos børn ved at udvikle og styrke en bedre kropsbevidsthed.

Problemformulering
Med det faktum, at mange børn i dag lider af stress, ønsker jeg at undersøge:
Hvorfor bliver børn stressede?
Hvordan påvirker stress børn?
Nødvendigheden af sansernes stimulering og integration
Kan man i idrætsundervisningen modvirke stress via udvikling af kropsbevidsthed?

Indhold

1.0 Indledning 1
1.1 Problemformulering 2
1.2 Metodebeskrivelse 2
2.0 Samfundsbeskrivelse 3
2.1 Hvorfor bliver børn stresset 5
3.0 Hvad er stress? 7
3.1 Positiv / negativ stress 8
3.2 At modvirke stress hos børn 9
4.0 Idrætsfagets grundlag / Klare Mål 10
5.0 Udvikling og stimulering af sansesystemer 11
5.1 Vestibulærsansen 12
5.2 Kinæstetisksans 13
5.3 Taktilsansen 13
6.0 Sanseintegration og stress 14
6.1 Kropsbevidsthed 16
6.2 Udvikling af sansesystemerne og kropsbevidsthed i idræt 18
6.3 Løsningsmodeller til at klare stress 19
7.0 Konklusion 23
8.0 Perspektivering 24
9.0 Litteraturliste 26

Uddrag

Metode
Jeg har i opgaven valgt at beskrive den stigende tendens, der er mellem børn og stress, hvilken betydning den har, og hvordan man kan afhjælpe problemet. Fokusset vil være på børn i indskolingen. Jeg har anvendt litteratur i form af bøger og avisartikler. Jeg har valgt at inddrage Thomas Ziehe i beskrivelsen af samfundet. Han lægger i sin teori vægt på, at børnene i dag er vokset op i det, han kalder den anden modernisering, og derfor lever i et samfund, der allerede er gennemmoderniseret. Udfra dette perspektiv, siger han, at krav mere eller mindre er blevet erstatter af egen motivation. Dette giver en interessant vinkel, da der ellers lægges op til, at det er nutidens krav og forventninger, der gør, at flere og flere børn udvikler stress... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om stress hos børn og elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.