Praktikopgave om Tesseleringer 7. kl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 45
  • 8370
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2002
  • 08-10-2002

Praktikopgave om Tesseleringer 7. kl.

Praktikrapport om tesseleringer/mønstre til 7. klasse.

Praktikperioden og dens formål:

Denne rapport er en udforskningsrapport udarbejdet over praktikperioden på læreruddannelsens 2. år. Rapporten er udarbejdet i liniefag 1 som for vores vedkommende er matematik. Praktikperioden har en varighed af 5 uger og det overordnede tema er ''Undervisning og læring”.

Ifølge studieordningen er det hovedsigtet ”at udvikle den studerendes kompetence i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning på et fagdidaktisk grundlag under hensyntagen til elevernes forskellige forudsætninger”.

Centrale indholdselementer
• Fagdidaktik
• Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning
• Valg, fremstilling og anvendelse af undervisningsmidler
• Differentiering af undervisnings- og læringsformer
• Evaluering af undervisning og læring

Praktikskolen
Vores praktik finder sted på skolen i X Mors. Skolen ligger i byens ”pæne” del hovedsageligt bestående af villakvarterer. Skoleleder Jørgen Madsen påpeger derfor ved vores første møde, at skolen kun har et par tosprogede elever og kun enkelte socialt belastede elever.

Skolen har ca. 525 elever fordelt på 0.-9. klassetrin, og der figurerer på nuværende tidspunkt en klassekvotient på ca. 20.
Skolens lærere arbejder i lærerteams og årgangsteams, og der veksles mellem traditionel faglig undervisning og skemaopbrudte uger.

Indhold

Indledning 1
Praktikperioden og dens formål 1
Centrale indholdselementer 1
Praktikskolen 1
Skolens formâl 2
Mærkesager pâ skolen 2
Om praktikken 2
Valg af emne 3
"Folkeskoleloven" og "Klare mâl - matematik" 3
Teorier 5
Konstruktivisme 5
Definition
5
"Konstruktivisme" - "folkeskoleloven" og faghæftet: "Klare mâl - matematik" 6
Undervisningsmêssige konsekvenser af "konstruktivisme" 6
Jean piaget (1896-1980) - schweizisk psykolog 7
Udviklingsstadier 7
To slags kundskaber 7
Adaptation 8
Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) - sovjetisk udviklingspsykolog 8
Den sproglige teori 8
1.- og 2- ordens sprog 8
Zonen for nærmeste udvikling 9
Sammenligning af Piaget og Vygotsky 13
9
Howard Gardner (1943 - ) amerikansk psykolog og prof. Pæd. På Harvard 10
Gardners intelligenser 10
Marit Johnsen Høines 12
Fokuspunkter 13
Undervisningsdifferentiering 13
Faglighed 14
Ikt 14
Læring 15
Undervisningsforløb 17
Kvalitetsudviklingsmodellen (stjernemodellen) 17
Status 17
Kvalitetskriterier: 19
Mål 20
Handlingsplan 21
Evalueringsplan 25
Problembeskrivelse 27
Undervisningsdifferentiering 27
Faglighed 27
Ikt 28
Læring 28
Evaluering af undervisningsforløb 29
Undervisningsdifferentiering 29
Faglighed 29
Ikt 30
Læring 30
Kritisk analyse 31
Undervisningsdifferentiering 31
Faglighed 31
Ikt 32
Læring 32
Fremtidsperspektivering 33
Undervisningsdifferentiering 33
Faglighed 33
Ikt 33
Læring 34
Litteraturliste 35
Ordoptælling: 35
Bilag 1 36
Bilag 2a 38
Bilag 2b 39
Bilag 3 41

Uddrag

Om praktikken
Vi skal undervise i matematik i 7.a og 7.b i fire uger (den femte uge er skemaopbrudt), hvilket i alt bliver 16 lektioner pr. klasse. Det var meningen, at vi ville bruge én uge på at arbejde med IKT i undervisningen som understøttelse til det valgte emne. Men da skolen ikke havde egnede geometri-programmer, og computerlokalerne var booket, var vi nødt til at forkaste denne idé.

Vi har dog taget IKT i undervisningen med som en del af denne opgave, da vi mener, at det er et vigtigt element. Vi valgte derfor at bruge den første uge på emnet: ''koordinatsystemet”, som eleverne skulle bruge efterfølgende i fysik (dette vil ikke blive beskrevet nærmere i denne opgave). Tilbage blev der så tre uger til arbejdet med det valgte emne: ”Tesseleringer/mønstre”, altså i alt 12 lektioner.

Vi har valgt at køre parallelforløb i de to klasser med henblik på bedre at kunne afprøve forskellige undervisningsmetoder og evaluere undervejs. På denne måde håber vi at kunne evaluere de enkelte timer samt hinanden og anvendte metoder generelt.
Valg af emne

Vi har valgt at beskæftige os med emnet ”Tesseleringer/mønstre” og vil i det følgende give en beskrivelse af, hvorfor vi mener, man skal/kan arbejde med dette emne.
Emnet ”Tesseleringer/mønstre” har særlig relevans i dag, hvor interessen for at variere og nytænke design har fået nye kanaler gennem de muligheder, computeren giver inden for grafik. Computeren træner desuden forestillingen om planen og den rumlige figur som andet end ensartede overflader hvilket blandt andet ses i utallige tredimensionelle spil.

Tesseleringer/mønstre ses ydermere tydeligt og ofte i vores verden og hverdag. Eksemplerne spænder helt fra køkkengulve og indkørsler over rosette mønstre i blomster og til mønstre i vores tøj. Overalt mødes øjet af mønstre og ofte i mange og vidtspændende farvekombinationer... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om Tesseleringer 7. kl.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.