Storylinepædagogikken eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 12
  • 3063
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2002
  • 27-12-2004

Storylinepædagogikken eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om undervisningsmetoden Storylinepædagogikken.

Så det jeg ønsker at nå med denne opgave, er at afklare hvilke pædagogiske tanker der ligger til grund for storylinemetoden. Samtidig vil jeg prøve at begribe hvordan læring finder sted, set udfra metoden, og på hvilken læringsidè den hviler. Til sidst vil jeg prøve, at finde ud af om det er muligt i metoden, at
videreformidle dannelsesidealet fra folkeskolelovens formålsparagraf 1 Det vil blive på baggrund af Cecilie Falkenbergs og Erik Håkonsson fortolkning af metoden og dens pædagogik, jeg vil skrive.

Indhold

Indledning 3
Storylinemetodens historie 4
Definition af storylinemetoden 4
Pædagogiske rammer for storylinemetoden 5
 I fortællingens form 5
 Sådan, at den faglige og saglige læring sker i den kontekst, 5
storylinen giver
 Sådan at der tages udgangspunkt i den viden om verden, 5
børnene allerede har, og at den forståelse udfordres
 Problemtaklende 6
 Sådan at børnene er aktiv i læringsprocesserne 6
 Sådan at børnenes kreative og argumenterende tænkning værdsættes 6
 Sådan at fortællingen visualiseres ved, at børnene skaber 6
modeller af deres forestillinger
Teoretisk begrundelse for storylinemetoden 6
 John Dewey 6
 Vygotskij 7
 Jean Piaget 7
Perspektivering af teorierne 8
Handlekompetence og den demokratiske dannelse 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Storylinemetodens historie
I 1965 blev en ny læseplan præsenteret for grundskolen i Skotland, den indeholdt en radikal ændring i forhold til den eksisterende måde at arbejde på. Fagene som vi kalder de praktisk-musiske, blev slået sammen under et, mens matematik og dansk forblev fagopdelte. Lærerne i Skotland havde været vant til at undervise efter bøger, ”læs teksten og besvar de ti spørgsmål ” . Udfra denne baggrund, opstod der blandt lærerne stor usikkerhed, om den nye tværfaglige struktur. I løbet af nogle år, opstod der på Jordanhill College i Glasgow Skotland, en ny strukturmodel. Den nye struktur var lineær og sekventiel. Udfra strukturen udarbejdes en metode, hvor grundlaget var fortællingen, heraf storylinemetoden, hvis formål er at skabe sammenhæng baseret på tre elementer, person tid og sted... Køb adgang for at læse mere

Storylinepædagogikken eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.