Undervisningsforløb i geografi til 2 år

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 18
  • 3458
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 1999
  • 12-04-2002

Undervisningsforløb i geografi til 2 år

Dokumentet indeholder et eksempel på 2 års. undervisningsforløb/indholdsplaner til et samlet geografiforløb.

Temaerne er:

- Jordens dannelse og udvikling

- Jordbund, klima og vækstbetingelser.

- Jordens inddeling og opdeling – net, nationer, stater og forbund.

- Produktion af fødevarer og organiske råstoffer

- Mineral- og energiresurser som produktionsgrundlag

- Udviklingsprocesser og levevilkår.

Alle tematerne er beskrevet kort med selve indholdet og målene med indholdet.

Uddrag

Indholdsplan 1. Tema: Jordens dannelse og udvikling

Emne
Jorden bliver til

Indhold
2) Naturgrundlaget
a) Geologi
i) Jordens Dannelse og udvikling
(1) Kollisioner
(2) Opsmeltning
(3) Oceanernes dannelse
ii) Jordens indre struktur
(1) Kerne
(2) Kappe
(3) Skorpe
(4) Temperatur-, tryk- og konsistensforhold.
iii) Seismologi
(1) P-, S- og L-bølger
iv) Pladetektonik
(1) Konvektionsstrømme
(2) Konstruktive pladerande
(3) Destruktive pladerande
(4) Bevarende pladerande
v) Vulkanisme
(1) Typer af vulkanske zoner
(2) Vulkanformer
(3) Magma, lava og gas
vi) Geologiske kredsløb
(1) Indre geologiske kredsløb
(2) Ydre geologiske kredsløb
vii)Mineraler og bjergarter

Mål:
Eleven skal kunne:
fortælle i hovedtræk, hvordan jorden er blevet til.

tegne et tværsnit af Jordens indre og navngive de
enkelte lag.

give eksempler på, hvordan man får oplysninger
om Jordklodens indre struktur

forklare hvad der får pladerne til at bevæge sig
på enkle skitsetegninger vise forskellen på de tre
hovedtyper af pladerande

på et verdenskort udpege oceanrygge og
dybgrave og forklare, hvordan de opstår

forklare vulkanisme i forhold til pladetektonik

på skitsetegninger vise de vigtigste vulkantyper

forklare forskellen på indre og ydre kredsløb... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb i geografi til 2 år

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.