Vietnamkrigen i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 18
  • 6220
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2001
  • 07-05-2002

Eksamensopgave: Vietnamkrigen i folkeskolen

Eksamensopgave om USA's rolle i Vietnamkrigen.

Problemformulering
Det er min hensigt i det efterfølgende, at:

Analysere årsagerne til USA´s aktive indtræden i Vietnamkrigen.
Vurdere konsekvenserne af USA´s indtræden for den amerikanske befolkning og USA's udenrigspolitik.

For overhovedet at kunne besvare på disse spørgsmål, er jeg nødt til at se på nogle vigtige spørgsmål:

Hvordan var perioden op til USA's indtræden?
Hvorledes USA´s udenrigspolitik/sikkerhedspolitik var op til og under landets indtræden i krigen?

Til sidst i opgaven er der didaktiske overvejelser mht. undervisning i Vietnamkrigen i folkeskolen.

Indhold

Indledning.
Problemformulering.
Redegørelse for Vietnam-krigenes forløb:
Efter 1945:
USA i Vietnam:
Konsekvenserne af USA's indtræden for den amerikanske befolkning:
Konklusion:
Vietnamkrigen i folkeskolen:
Bilag
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning.
I skrivende stund er det præcist 26 år siden, at de sidste amerikanske soldater forlod Saigon via helikopter fra den amerikanske ambassades tag. På trods af de mange år, der er gået, ligger Vietnamkrigen stadig tydeligt i mange amerikaneres erindring som værende ” Krigen vi tabte ”, og de får heller ikke mulighed for at glemme den krig, der kostede ca. 58000 amerikanske soldater livet. I de forgangne år er der produceret utallige Vietnamfilm, der på den ene eller anden måde
forsøger at give en tolkning af, hvad der skete, og invalide vietnamveteraner præger stadig bybilledet.

Da Vietnamkrigen sluttede, var jeg endnu ikke født, men på trods af dette, har jeg altid interesseret mig meget for den. Dette skyldes til dels de før omtalte film, men også min manglende forståelse for, hvorfor USA skulle blande sig i en krig, der foregik så langt væk.
Denne manglende forståelse danner baggrund for mit emnevalg til denne opgave.

Redegørelse for Vietnam-krigenes forløb:
Når man taler om Vietnam-krigene, skelner man mellem Indokina-krigen ( 1946-54 ) og Vietnamkrigen ( 1954-75 ).

I perioden 1863-93 overtog Frankrig kontrollen over hele Indokina herunder Vietnam. Dette medførte, at landet oplevede en rivende udvikling ikke mindst inden for landbruget.

Den jord, som franskmændene ikke havde brug for, blev solgt til vietnameserne, hvilket gav en lille gruppe af rige godsejere og en stor gruppe jordløse bønder. Bl.a. denne skæve fordeling blandt befolkningen medførte ønske om Vietnams uafhængighed og resulterede i 1946 i den 1. Indokinakrig mellem Frankrig og Vietminh.

I 1947 måtte franskmændene indse, at de ikke kunne klare krigen militært alene og oprettede derfor et samarbejde med den sidste vietnamesiske kejser Bao Dai for at have et troværdigt alternativ til HCM. Dette resulterede i 1949 i oprettelsen af Staten Vietnam i Sydvietnam (under 16. breddegrad) med Bao Dai som præsident dog med franskmændene med den afgørende magt. I nord havde HCM allerede i 1945 proklameret hele Vietnam uafhængigt og kaldt dette Den Demokratiske Republik Vietnam, men dette galt fra 1949 kun i den nordlige del af landet.

I 1950 trådte USA ind i krigen. De deltog ikke med tropper men tilbød militærhjælp til Staten Vietnam i syd........ Køb adgang for at læse mere

Vietnamkrigen i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.