Tyskland 1945-1995 | Eksamen i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 36
  • 9267
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 1995
  • 26-04-2003

Eksamensopgave: Tyskland 1945-1995 | Eksamen i historie

Eksamensopgave i historie om Tysklands deling og tyskernes identitet - fra 1945 til 1995.

Indledning:

Nærværende redegørelse er et resultat af et arbejde med genforeningen mellem Vest- og Østtyskland, som herfra har bragt os vidt omkring. Tilbage til slutningen af anden verdenskrig i 1945 og frem til i dag, for til sidst at komme med et bud på Tysklands fremtid og problemer.

Arbejdet har givet os den fornøjelse, at arbejde med lidt ældre og nyere litteratur samt dags aktuelle avisartikler.

Vi har delt opgaven op på en sådan måde, at vi arbejder i temaer eller emneområder, hvor vi behandler forskellige problemstillinger som vi finder interessante.

Problemformulering
Vi har valgt at undersøge tyske identiteter efter 1945 med særlig henblik på betydningen af delingen af det tyske område samt de problemer genforeningen har skabt.

• Hvordan var den tyske befolknings identitet inden, under og efter Berlinmuren?

• Hvilken påvirkning havde de fremmede “befriere” på det tyske folks identitet?

• Hvordan vil fremtiden se ud, for den tyske befolknings identitet?

Lærerstuderende.dk's kommentar

En omfattende opgave som dog mangler didaktiske overvejelser. Opgaven er fra den tid før dette var et ufravigeligt krav.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Det tyske spørgsmål 4
Det delte Tysklands politiske tilhørsforhold i årene 1945 - 1961 5
Berlinmuren 6
Grænsetilnærmelsespolitikken 7
Genforeningen 8
Fremtiden set i nutidens spejl 9
Litteratur 10
Forståelse af “det tyske spørgsmål” med særlig vægt på tyskernes identitet. 13
Berlinmuren 1961 til murens fald i 1989. 13
Fremtiden set i nutidens spejl. 14
Tysklands opgave 16
De allieredes Tyskland 1945-1949. 17
To tyske stater: 1949 - 1961 24
Regeringer i Tyskland. 38

Uddrag

Det tyske spørgsmål

Efter kapitulationen i maj 1945, bliver der rejst en del ubesvarede spørgsmål fra det tyske folk, nemlig: spørgsmålet om deres stat, om nationen, om hvad de skulle identificere sig med. Ved de allieredes magtovertagelse i juni 1945, var spørgsmålet stadig uløst, idet de allierede først senere ville "fastlægge grænserne for Tyskland eller for ethvert territorium, som på indeværende tidspunkt udgør en del af tysk territorium samt afgøre hvilken status Tyskland og hvilket som helst område, der nu er en del af tysk territorium, skal have".

For de allierede var målet for Postdam-erklæringen, fra den 2. august 1945, at tilfredsstille de allieredes interesser, således at tyskerne ikke længere udgjorde en trussel mod sikkerheden. Idéen var ikke, at finde en samlet løsning for hele Tyskland, da vestmagterne allerede inden krigens afslutning havde givet sin tilslutning til, at den østlige del at Tyskland blev administrativt udsondret og sat under polsk og russisk administration. Problemet var de forskellige opfattelser af Tysklands- og krigsskadeserstatningspolitikken.

Det betød i virkeligheden, at de vest- og østallierede bestræbte sig på at opbygge og skabe deres Tyskland som fremtidig allieret.
Det tyske spørgsmål var nu langt fra ved at blive løst.

Hvordan udmøntede den snarlige deling sig i henholdsvis øst- og Vesttyskland?

Hvilken rolle spillede den tyske befolkning når de “det tyske spørgsmål” blev behandlet?... Køb adgang for at læse mere

Tyskland 1945-1995 | Eksamen i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.