Eksamensopgave om tværfaglighed i biologi, geografi og fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi, Geografi, Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 17
  • 4083
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 05-05-2006

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om tværfaglighed i biologi, geografi og fysik/kemi

Eksamensopgave om tværfaglighed mellem biologi, geografi og fysik/kemi.

Problemformulering
Hvordan kan vi tilrettelægge en undervisning, som kan give eleverne størst mulig kompetence til at gennemføre den fremtidige fælles prøve i geografi, biologi og fysik/kemi?

Indhold

Indledning 2
Den nye naturfaglige prøve 2
Model nr. 1 Lodtrukken prøve med lærerfremstillede opgaver og med forberedelsestid 2
Model nr. 2 Lodtrukken prøve med lærerfremstillede opgaver og uden forberedelsestid 3
Model nr. 3 Prøve med selvvalgt naturfaglig problemformulering. 3
Model nr. 4 Prøve med selvvalgt naturfagligt projekt/produkt 3
Hvorfor tværfaglighed 4
Forskellige former for tværfaglighed 6
Afaglighed 6
Flerfaglighed 6
Støttefaglighed 6
Mellemfaglighed 6
Overskridende faglighed 6
Problemstyret tværfaglighed og emnestyret tværfaglighed 7
Tværfaglighed bygget op om planlægningsmodellen 7
Kritik af planlægningsmodellen 7
Undervisningsforløbet 8
7.klasse 8
8. klasse 9
9. klasse 10
Konkretisering 10
Begrundelse af temaer 12
Didaktikken i undervisningsforløbet 13
Konstruktivisme13
Induktive princip 14
Tværfagligheden i undervisningsforløbet 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning
Fra 2005/2006 indføres der fælles prøve for fysik/kemi og biologi og i 2006/2007 kommer geografi også med i prøven. Prøveformen er endnu ikke fastlagt, men eleverne skulle fra skoleåret 2004/2005 allerede forberede sig på denne prøve. Derfor synes vi, at det er nødvendigt at tage hensyn til dette i undervisningen, så eleverne bliver vant til at tænke på tværs af fagene.

Vi har valgt at bygge opgaven op om et fiktivt undervisningsforløb, da det ikke har været muligt at afprøve forløbet.
Igennem tiderne har man udviklet forskellige former for tværfaglighed. Teoretikerne er ikke helt enige om hvor mange former for tværfaglighed der findes. I denne opgave har vi valgt at beskæftige os med de former for tværfaglighed, som Hans Jørgen Kristensen og Lars Ulriksen skriver om.

---

Undervisningsforløbet
Vi har valgt at lave et undervisningsforløb over tre år. Det er nødvendigt for naturfagslærerne at have lagt en overordnet plan for alle tre år således, at den enkelte lærer kan planlægge sin undervisning optimalt.
Forløbet er bygget op over temaer, som skal give eleverne en tværfaglig sammenhæng, så de bliver vant til at se naturvidenskabelige problemer i en helhed, som det er tænkt i prøven. Fagene arbejder tværfagligt med de 6 temaer i perioder. Her er de lagt således, at der er et tema i hvert efterårssemester og et tema i hvert forårssemester. Temaerne, som vi har lavet dækker de fleste af trinmålene for de enkelte fag således, at det kun er enkelte inden for hvert fag, som mangler. I perioderne mellem temaerne er det muligt for lærerne at arbejde med de trinmål, der ikke bliver dækket af temaerne, samt at give eleverne en baggrundsviden for det kommende tema, hvis læreren vurderer, at dette er nødvendigt.
De tre år slutter af med, at der er tid til at de enkelte fag kan samle op individuelt, samt forberede eleverne på den skriftlige prøve... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om tværfaglighed i biologi, geografi og fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.