Tværfagligt undervisningsforløb i engelsk og musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Engelsk, Musik
  • Godkendt
  • 8
  • 2427
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 23-02-2003

Eksamensopgave: Tværfagligt undervisningsforløb i engelsk og musik

En eksamensopgave, der er et undervisningsforløb i et tværfagligt emne.

Tværfagligt undervisningsforløb mellem Engelsk og Musik. Emne 60'erene.

Kommer bl. a. ind på: Beskrivelse af lærerrollen. AFEL og MAFEL.

Indhold

1. Motivation. Side.2
2. Forløbet. Side.3
3. Lærerrollen Side.4
4. AFEL og MAFEAL. Side.5
5. Evaluering. Side.6
6. Konklusion. Side.6
7. Litteraturliste. Side.7
8. Bilag : Dannelses teorier Side.8

Uddrag

Motivation.
Vi vil lave et tværfagligt forløb mellem fagene Engelsk og Musik. Emnet bliver 60'erne. Vi har her brugt den formelle faglighed1. Emnet har vi på forhånd valgt sammen i klassen, ud fra nogle forskellige valgmuligheder som er lagt frem i klassen. Dvs. der var lagt en ramme for emnevalget, men eleverne fik lov på demokratisk vis at diskutere sig frem til et emne.
Grunden til dette valg, er at eleverne får en vis form for medbestemmelse i hvad emnet bliver, selvom vi på forhånd har valgt fagene. Vores tanker bag valget af dette emne er at få dem til at sætte sig ind i nogle sang-tekster og få dem til at se ...

---

Forløbet.
Forløbet er bygget på den formelle tværfaglighed, da vi på forhånd har valgt fagene, og emnet og arbejder videre ud fra det. Eleverne har selv været med til at vælge emnet, men ikke forløbet. Dette vil vare ca. 4 uger, hvor der i både engelsk og musik arbejdes med dette emne.
Det er meget vigtigt at holde forældrene orienteret om hvad der sker i klassen, og derfor holder vi inden
forløbets start et forældremøde, hvor forældrene selv kan komme med gode råd og ideer til hvordan forløbet kan foregå3. Efter dette forældremøde hvor nogle beslutninger er taget om det kommende forløb, vil vi starte selve forløbet med at holde en spørgetime, hvor vi spørger eleverne om alt hvad de ved om ungdomsoprøret. De kender sikkert alle sammen i forvejen en del 60'er musik gennem deres forældres ungdom. Dette gøres for at eleverne skal få en fornemmelse af hvad de egentlig selv ved om stoffet, og for at få en dialog i gang. Dette giver eleverne en form for sikkerhed i det stof de skal til at arbejde med, og en forforståelse for stoffet. Herefter vil vi samle op på denne spørgetime med et kort læreroplæg om ungdomsoprøret. Hvordan det blev startet hvem der startede det, hvorfor osv. Dette er for at sikre os at de alle har den fornødne baggrundsviden der skal bruges til dette forløb... Køb adgang for at læse mere

Tværfagligt undervisningsforløb i engelsk og musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.