Undervisningsforløb om fauna og miljø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 8
  • 1638
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2005
  • 24-04-2006

Undervisningsforløb om fauna og miljø

Semesteropgave i biologi med et undervisningsforløb om fauna og miljø i samarbejde med geografi og fysik/kemi.

Problemformulering
Hvordan laver man et fireugers tværfagligt undervisningsforløb i biologi for 7. og 8. klasse i forholdene omkring fjorden, med fokus på fauna og miljø med inddragelse af fagene fysik/kemi og geografi?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Mål med undervisningen
Undervisningsplan
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Referencer
Bilag/opgaver

Uddrag

Indledning
På grund af planerne om at gøre biologi, fysik/kemi og geografi til prøvefag, har vi valgt at lave et tværfagligt undervisningsforløb med netop disse tre fag i centrum. Udgangspunktet er det nære miljø, som eleverne kender, hvilket giver muligheder for at skabe erfaringer ved egne undersøgelser og eksperimenter.
I forhold til Fælles Mål har vi udvalgt følgende arbejdspunkter:

Eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur samt om miljøet.

Vi tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søger at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger.

Vi ønsker at fremme og videreudvikle elevernes ansvarlighed over for natur og miljø, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen.

Mål med undervisningen
Biologi
Eleverne skal lære at kende og beskrive udvalgte organismer og deres systematiske tilhørsforhold samt anvende begreber om livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse i forbindelse med forskellige typer af organismer.
De skal sammenligne forskellige typer organismer og deres livsbetingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og temperatur samt forholdet til andre organismer. Vi har valgt krabben som eksemplarisk eksempel... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om fauna og miljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.