Jord og Himmel | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Jord og Himmel | Undervisningsforløb

Almen didaktik eksamensopgave med didaktiske overvejelser, samt et tværfagligt undervisningsforløb over "Jord og Himmel" i fagene dansk, natur/teknologi, kristendom og billedkunst til 2. klasse.

Denne opgave tager sit udgangspunkt i et tværfagligt forløb, som jeg selv skulle praktisere på 3. årgang i mit lærerstudie.

Mine overvejelser gik primært på betydningen af et tværfagligt forløb, kunne forenes med tanken om at nå omkring det hele menneske, udfra Howard Gartners teori, samtidig med at jeg skulle forholde mig til Folkeskoleloven, og læseplanerne fra de respektive fag i 2. klasse.

Mine overvejelser gik også på at skabe et trygt læringsmilø, hvor børnene havde mulighed for at udtrykke sig kreativt, fantasifuldt og hvor jeg på forhånd viste at der var en gruppe børn, som havde det sært på forskellige områder.

Indhold

Problemformulering
Tværfaglighed – helhedens betydning – hvorfor det og hvordan?
Elevforudsætninger
Nærmeste udviklingszone
Opdragelse/dannelse
Erkendelse
Klasselærerfunktion - Lærerteams
Hvorfor formulere mål?
Lærerrollen/lærerpersonligheden
Howard Gartners teori som metode til at komme omkring det hele barn.
Folkeskoleloven
Definition på det hele menneske.
Det psykiske væsen
Menneskesyn
Klasseværelset
Fortællingen/Samtalen
Fantasi/Kreativitet
Lysten er drivkraften
Evaluering af timerne/forløbet
Afrunding
Undervisningsplan over forløbet ”Jord og Himmel”
Læseplaner for dansk i 1.-2. klassetrin indeholder bl.a. faglige aktiviteter som:
Læseplaner for kristendom for 1.-2. klasse inderholder bl.a.:
Læseplaner for natur/teknik for 1.-2. klasse indeholder bl.a.:
Læseplaner for billedkunst indeholder bl.a. :
Undervisningsplan

Uddrag

Tværfaglighed – helhedens betydning – hvorfor det og hvordan?
Det at der skabes større helhed i børnenes læring og større sammenhæng i deres skoleliv, gør at der kan arbejdes i en fælles dynamik. At der arbejdes henimod mere sammenhæng i det faglige indhold med udgangspunkt i børn og unges interesser og forudsætninger, kan være det der er afgørende for, at der arbejdes hen imod at skolerne kan udvikle et trykt læringsmiljø. Et sådan miljø udgøres af samspillet mellem lærerne, om forholdet mellem skole og hjem, om de fysiske rammer, og undervisningens indhold og lærere og børnenes engagement.

Når helheden står så centralt i den pædagogiske debat i dag, skyldes det først og fremmest at den ikke gør det i børnenes hverdag. Der er meget lidt helhed i børnenes tilværelse, og det stiller nye krav til ...

---

Elevforudsætninger
I min praktik på 3. årgang, var jeg så heldig at skulle undervise 22 børn i en 2. klasse. En byskole med ca. 450 børn, hvoraf 15% er børn med anden etnisk baggrund. Skolens beliggenhed gør, at en stor del af de danske børn kommer fra socialt boligmiljø. Dette var nogle betydningsfulde oplysninger, som jeg skulle have med i mine overvejelser omkring tilrettelæggelsen af mit 4 ugers undervisningsforløb efter j.

---

Læseplaner for dansk i 1.-2. klassetrin indeholder bl.a. faglige aktiviteter som:
• Leg og eksperimenter med ord, sprog og tekster
• Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen
• Elevernes og lærerens fortællen
• Lærerens oplæsning
• Forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning med henblik på læseindlæring
• Håndskrivning og computerskrivning
• Andre aktiviteter, fx sang og sanglege, tegning, illustrering
Det faglige stof indeholder bl.a.:
• Egne og fælles oplevelser, tanker og følelser... Køb adgang for at læse mere

Jord og Himmel | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.