Tværfagligt samarbejde for børn med vanskeligheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 15
  • 3248
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 01-04-2004

Tværfagligt samarbejde for børn med vanskeligheder

Om tværfagligt samarbejde for børn med vanskeligheder.

Denne opgave beskriver tanker og empiri omkring hvordan et samarbejde mellem hjem, skole, institution, kommune og specialister, omkring børn med vanskeligheder, bør være. Denne problemstilling er højaktuel og meget relevant i forhold til et fremtidigt virke som både folkeskolelærer samt pædagog, og beskriver de forhindringer man kan støde på.

Undersøgelsen er baseret på flere samtaler med en PPR konsulent og speciallærer som begge adskillige gange har været konfronteret med sager lignende denne - samt fokus på det lovstof der er på området.

Indhold

1. Præsentation af problemstilling og metodebeskrivelse 1-2
2. Definition af centrale begreber 3
2.1 Hvad vil det sige at have tale-/ sprogvanskeligheder
3. Ændrede opvækstvilkår 4-5
4. Case om Nicolai 5-7
5. Diskussion af samarbejdet 8
6. Forudsætninger for et godt samarbejde 8-12
6.1 Økonomi/politik
6.2 Kommunikation/uddannelse
6.3 Love/regler
7. Konklusion 13
8. Noteliste 14
9. Litteraturliste 15

Uddrag

Det stod klart for os helt fra starten, at vi for at få emnet afgrænset, måtte tage udgangspunkt i et konkret eksempel. Derfor har vi lånt en skriftlig beskrivelse af et
barn, ”Nicolai” med tale-/sprogvanskeligheder. Udfra denne beskrivelse vil vi forsøge at analysere det tværfaglige samarbejde og prøve at komme i dybden med nogle af de spørgsmål vi stiller.

Vores fremgangsmåde har været at arrangere et møde med en folkeskolelærer, X X, også uddannet tale-/hørepædagog, som har erfaring inden for
specialundervisning. Det er den samme person, som har præsenteret os for beskrivelsen af Nicolai. Derudover har vi været på rådhuset i Vrå, for at interviewe/tale med X X. X X er konsulent for PPR, (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) i Løkken-Vrå Kommune og er uddannet folkeskolelærer samt tale-/ høre-/læsepædagog. Han har meget erfaring indenfor det tværfaglige samarbejde og har været tilknyttet behandlingsforløbet omkring Nicolai.

Nogle af de problemstillinger vi vil snakke med dem om, er følgende:

- Forudsætninger for et godt samarbejde? – Hvad skal der til, for at få et samarbejde til at fungere?

- Hvilke problemstillinger opstår der i samarbejde mellem hjem-institution (børnehave), institution-skole, skole-hjem samt skole-specialister?

- Hvordan er formidlingen/kommunikationen, når man opdager et barn med vanskeligheder (tidligt)?

- Bliver dagplejen informeret om samarbejde og de forskellige led?

- I forhold til loven om socialpædagogisk bistand, hvilke økonomiske forhindringer støder man ind i, hvis nogen? Og har dette direkte indflydelse på barnets behov, og hvordan?

Udover disse møder har vi læst forskelligt litteratur samt været til foredrag med henholdsvis Klaus Wilmann – formand for Børnerådet, og Søren Christensen –
konsulent i Kommunernes Landsforening. I forhold til analyseniveauet bevæger vi os mest på individplanet, fordi vi i vores problemformulering ligger op til, at vi vil undersøge, om samarbejdet fungerer optimalt, så man tjener det enkelte barn bedst muligt. Vi har dog også beskæftiget os med den konkrete lovgivning på området for, at få et større overblik over de gældende rammer... Køb adgang for at læse mere

Tværfagligt samarbejde for børn med vanskeligheder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.