Tværfaglighed i billedkunst | Gardner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 17
  • 6660
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 27-11-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Tværfaglighed i billedkunst | Gardner

Eksamensopgave med undervisningsforløb i billedkunst om tværfaglighed.

Opgaven handler om:
Hvad er tværfaglighed? Tværfaglighed set i Howard Gardners optik. Billedkunst og tværfaglighed i læringstrekantens lys. Bourdieu i didaktisk og tværfagligt perspektiv. Faget billedkunst som eksempel. Didaktiske overvejelser. Årsplan for en 2. klasse. 5 eksempler på detaljeret undervisningsplan.

Indledning:

Denne didaktiske model tager udgangspunkt i de erfaringer jeg har fra de syv ugers praktik på Værebroskolen i Bagsværd hvor jeg – sammen med min medstuderende Susanne Te-shu Chang – kombinerede arbejdet i fagene billedkunst og dansk i 2. klasse i et treugers forløb. 2. klasse har normalt 2 timer om ugen afsat til billedkunst.

Indhold

Indledning
Mål og formål
Hvad er tværfaglighed?
Tværfaglighed set i Howard Gardners optik
Billedkunst og tværfaglighed i læringstrekantens lys
Bourdieu i didaktisk og tværfagligt perspektiv
Faget billedkunst som eksempel
Fælles Mål for billedkunst
Billedkunst og de øvrige fag
Fagets didaktiske teori ud fra min egen model
Trinmål og planlægning
ÅRSPLAN: Årets emner i undervisningen
Årets tidsplan
Tidsforbrug
Detaljeret plan
1. E MNE: SORT/HVID
2. E MNE : ELEMENTÆR FARVELÆRE
3. E MNE: ABSTRAKT
4. E MNE: ORNAMENTIK
5. EMNE: TRE-DIMENSIONEL TEGNING
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Jeg har i denne plan set faget billedkunst tværfagligt med alle de øvrige fag, da jeg i praktikken fandt at eleverne var meget motiverede for vores måde at arbejde tværfagligt på. Den gav dem øget sammenhæng i dagen og flere redskaber til at forstå stoffet på. Så jeg blev nysgerrig på metoder for tværfagligt arbejde med billedkunst. Vi kunne trække på forskellige potentialer hos os som undervisere ved at arbejde tværfagligt og denne undervisningsform gav en god synergieffekt i klassen. Populært sagt oplevede vi at eleverne fik deres "klick-start" og "aha-oplevelser" forskellige tidspunkter i forløbet ved at vi arbejdede tværfagligt.

Denne didaktiske model med en årsplan i kan ses som udgangspunkt for tværfagligt arbejde i alle årgange til og med 5. klasse, hvor eleverne obligatorisk har billedkunst. Herefter er det valgfrit og ikke tilgængeligt på alle skoler. Tværfaglighed herefter vil derfor være afhængigt af den enkelte skoles måder at placere faget som valgfrit fag på og elevernes tilslutning til dette. Modellen her er eksemplarisk lavet for en fiktiv 2. klasse.

Mål og formål
I min måde at tilrettelægge undervisningen på tager jeg udgangspunkt i Andreas Striibsi beskrivelse af eksplicitte mål, implicitte mål og undervisnings mål... Køb adgang for at læse mere

Tværfaglighed i billedkunst | Gardner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.