Tværfaglig opgave i matematik og musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik, Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 2090
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 31-03-2005

Undervisningsforløb: Tværfaglig opgave i matematik og musik

Indeholder eks. til undervisningsforløb i indskolingen, hvor de er tale om et tværfagligt forløb med matematik og musik i højsædet.

Indhold

Indledning:
Valg af undervisningsform og begrundelse herfor:
Formål med forløbet:
Forløb:
Beskrivelse af undervisningselementer:
Afrunding:

Uddrag

Indledning:
Med udgangspunkt i den forestående praktik i Januar måned, har jeg valgt at tilrettelægge et forløb, der kan bruges i forbindelse med tværfaglige aktiviteter i indskolingen, primært 1.klasse.
Da jeg pt har henholdsvis matematik og musik som linjefag, vil det være disse fag mit tværfaglige forløb vil tage udgangspunkt i.
Jeg har valgt at fokusere meget på læringsmiljøet i dette projekt, da det er min opfattelse, at man i de små klasser ikke altid tilrettelægger undervisningen efter hvad der optager børnene mest i denne alder, nemlig legen.

Valg af undervisningsform og begrundelse herfor:
Jeg har valgt at planlægge mit forløb som en tværfaglig projekt-uge i matematik og musik. I denne uge er undervisningen planlagt til at foregå i de 4 første lektioner, alle ugens dage. Som de fleste ved, er der i forbindelse med projekt-uger sjældent tale om almindelig traditionel lærerstyret undervisning, hvor læreren står og formidler til eleverne.
Dette vil heller ikke blive tilfældet i denne projekt-uge, da hovedvægten vil ligge på læring gennem leg.
Dette betyder, at undervisningen vil være præget af nye og anderledes ideér til undervisning i matematik og musik i indskolingen.
En undervisningsmetode hvormed børnene tilegner sig viden gennem det at lege.
Jeg har valgt at planlægge mit forløb på denne måde, da jeg er af den overbevisning, at børn lærer bedst når de har det sjovt.

---

Åh ja vi er: En sang, hvor man lærer hinandens navne, hvilket jo er ret smart, hvis det er et forløb man agter at bruge i et praktikforløb.
Tælleremse:
Plus-sang: En sang jeg selv laver.
10 cyklister: Den velkendte børnesang.
Plus-leg: Går ud på, at læreren har en bold, som han/hun kaster til eleverne på skift. Den elev der modtager bolden får så et plus-stykke, som vedkommende skal svare på og kaste bolden tilbage til læreren. Dette er en rigtig god leg, da det for læreren er muligt at differentiere stykkerne, så alle synes det er sjovt at være med. Det er også sjældent at der er nogen der ligger mærke til at nogle stykker er nemmere end andre... Køb adgang for at læse mere

Tværfaglig opgave i matematik og musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.