Undervisningsforløb om perspektivtegning i fysik/kemi og matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi, Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 3614
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 08-01-2007

Undervisningsforløb om perspektivtegning i fysik/kemi og matematik

Dette er en tværfaglig semesteropgave i matematik og fysik/kemi om perspektivtegning i 5. klasse med tilhørende undervisningsforløb.

Vi har valgt at arbejde med perspektivtegning i 5. Klasse. Det har vi gjort med udgangspunkt i Piagets skemaer. I den konkret-operationelle periode, som omfatter børn i alderen 6/7-11/12 år, udvikler børnene en rumlig forståelse. I den efterfølgende periode den formelt operationelle udvikler børnene evnen til at tænke abstrakt og logisk. Børnene i 5. Klasse ligger på grænsen mellem de to perioder, og har derfor de nødvendige forudsætninger for at forstå undervisningen.

Indhold

Indledning s.2
Formål s.2
Formålet med perspektivtegning (matematik/billedkunst) s.3
Definition på perspektiv s.3
Perspektivtegning generelt s.3
Historie s.3
Lærerens rolle og elevernes arbejdsform s.4
Den konstruktivistiske teoris konsekvenser for erkendelse og læring s.4
Konkretisering af det konstruktivistiske læringsbegreb s.4
Hvordan skaber vi handlingsviden? s.5
Faghæftet og fælles mål s.5
Resultat/udbytte s.5
Et undervisningsforløb i 5. Klasse s.6
Litteraturliste s.9

Uddrag

Tværfaglig undervisning tillægger undervisningen mange aspekter, som den almindelige undervisning ikke rummer. Lærerne får mulighed får at tilrettelægge en undervisning, som er sammenhængende over et større antal timer, hvilket giver eleverne tid til at fordybe sig i emnet. Lærersamarbejdet giver læreren en ekstra ressource som et frisk input ved at inspirere hinanden med nye ideer til undervisning og undervisningens tilgangsmåde. Både eleverne og lærerne kan drage fordel af, at lærerne ser eleverne arbejde på en ny måde. Da det evt. kan udvikle en bedre læringsmetode, som tager højde for den enkelte elev.
Et andet vigtigt aspekt er den sammenhæng, eleverne opnår mellem fagene. Matematikfagets formål indeholder bl.a., at ”eleverne skal blive i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhæng, der vedrører dagliglivet, samfundslivet og naturforhold”1. Ved at anvende tværfaglige undervisningsmetoder, mener vi, at det vil gøre det nemmere for eleverne at perspektivere dagligdagen med matematik/billedkunst og omvendt... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om perspektivtegning i fysik/kemi og matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.