Undervisningsforløb om sundhed i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab, Idræt
  • Godkendt
  • 13
  • 2565
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 31-10-2007

Semesteropgave: Undervisningsforløb om sundhed i madkundskab

Dette er en semesteropgave i madkundskab og idræt om et tværfagligt undervisningsforløb om sundhed.

Undervisningsforløb henvender sig til en 7. klasse.

Indhold

Indledning 2
Rammer 2
Elev forudsætninger 2
Litteratur 3
Elev kompendium - sundhed 3
Evaluering: 3
Udervisningsforløbet 4
Dag 1: 4
Dag 2: 6
Dag 3: 7
Dag 4: 8
Eksempel på en side i elev kompendiet 10
Litteraturliste 11
Hvad er flow? 12

Uddrag

Indledning
Eleverne har i 7. klasse et emne, som hedder sundhed. Emnet er et samarbejde mellem hjemkundskab og idræt. Timerne i de respektive fag er i to uger blevet lagt sammen, så der bliver arbejdet med samme emne i begge fag. Det vil sige at hjemkundskab kommer med 2 timer og idræt med 4 timer om ugen. Derudover er der blevet stillet 6 timer mere om ugen til rådighed gennem time byt med andre fag. Altså er der 12 timer om ugen til rådighed til dette emne.
Forløbet vil løbe over to uger.
Timerne ligger med 6 timer om dagen. Uge 1 torsdag og fredag og uge 2 mandag og tirsdag. Timerne ligger således, så forløbet bliver så sammenhængende som muligt over to undervisnings uger.
Under hele emnet er både hjemkundskabslæreren og idrætslæren til rådighed.

Rammer
Udover klassens eget klasselokale, er der et velfungerende hjemkundskabslokale og gymnastiksal samt de omkringliggende områder til rådighed. Derudover er der blevet sat penge af i skolens budget, til at leje en bus, til besøget på eksperimentariet.

Elev forudsætninger
For at emnedagene kan gennemføres med succes, skal eleverne være vant til at arbejde selvstændigt og med en praktisk orienteret arbejdsform. Denne arbejdsform skal eleverne beherske både i køkkenet og i idræt. Dette er nødvendigt da det meste af forløbet er bygget op om at eleverne skal arbejde selvstændigt. Hvis eleverne ikke behersker denne arbejdsform, vil de faglige udfordringer være for store og eleverne vil ikke opleve fornemmelsen af flow... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om sundhed i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.