Logbog undervisning | Undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 15
  • 3215
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 22-03-2006

Semesteropgave: Logbog undervisning | Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering og evaluering semesteropgave

Problemformulering
Jeg vil undersøge hvordan jeg i mit liniefag N/T kan have særlig fokus på undervisningsdifferentiering.
Desuden vil jeg undersøge om emnet post er et brugbart emne og om det fagligt passer til en 3. klasse.

Indhold

1. Indledning 2
2. Ændrede forudsætninger 3
3. Tjørnehøjskolen 4
4. Selve forløbet 4
4.1 Formål for faget natur/teknik 5
5. Generel forberedelse 5
5.1 Den didaktiske relationsmodel 5
6. Undervisningsplan for uge 1, 3, 4 og 5 i N/T 6
6.1 Postemne 6
6.2 Kort kronologisk oversigt over forløbet. 6
6.3 Lære eleverne at kende 11
6.4 Differentieret undrevisning 11
6.5 De 7 evalueringsanvendelser 11
7. Evaluering af forløbet 12
8. Konklusion 13
9. Litteraturliste 14

Uddrag

Logbogen er et vigtigt redskab efter en dag i praktik. Man kan reflektere over hvad der gik
godt og hvad der gik dårligt og hvorfor det forløb som det gjorde3. I denne praktik havde
jeg glædet mig meget til at være alene med eleverne. Jeg glædede mig også meget til at
skulle beskæftige mig med elever på mellemtrinene, da jeg hidtil kun har beskæftiget mig
med indskolingen, bortset fra den selvvalgte praktik.
Jeg ville gerne prøve noget nyt, nemlig at beskæftige mig med almindelige
undervisningsbøger. I mine forrige praktikker har vi haft emneforløb, tværfaglige forløb
og storyline forløb, med hovedfokus på gruppearbejde og produktfremstilling. Det har
været nogle kreative og vellykkede forløb, men denne gang ville jeg gerne have fokus på
det faglige. Desuden synes jeg mit kendskab til diverse undervisningsmaterialer var for
lille på seminariet har vi kun i dansk og N/T set nogle undervisningsmaterialer. Dermed
ikke sagt at jeg ikke kunne lave nogle opgaver selv til eleverne. Men mit hovedfokus
skulle være med bøger, eleverne kendte fra den daglige undervisning. Så det der for nogen
lyder meget traditionelt og kedeligt, skulle for mig være at prøve noget nyt!... Køb adgang for at læse mere

Logbog undervisning | Undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.