Børn og traumatiske kriser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 17
  • 7614
  • PDF
  • 12-07-2012

Eksamensopgave: Børn og traumatiske kriser

Opgaven er til eksamen i psykologi på lærerseminariet og har derfor fokus på hvordan man som lærer håndterer børnenes kriser og hvilke disse kan være.

Problemformulering

Helt grundlæggende hvad er så en traumatisk krise? Og hvordan kan vi forvente, at barnet reagerer, når det gennemlever en sådan? Dette bliver vi nødt til at vide, for at kunne genkende at barnet rent faktisk har en traumatisk krise.

Når et barn har en traumatisk krise, og ikke gennemlever den positivt, kan det så påvirke barnet længere ude i livet? Og hvis ja hvordan kan det påvirke?

Hvis et barn kan blive skadet af at gennemleve en traumatisk krise, hvad kan vi så, som lærere, gøre for at hjælpe børnene positivt igennem deres traumatiske krise?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 3
Design Side 3
Hvad er en traumatisk krise? Side 4
Forsvarsmekanismer Side 5
Hvordan reagerer børn i krise? Side 6
Bowlbys teori Side 8
Krisens udfald Side 10
Hvordan kan vi bedst hjælpe børn i krise? Side 11
Case Side 13
Konklusion Side 15
Vurdering Side 15
Perspektivering side 16
Litteraturliste side 17

Uddrag

Indledning

Der findes to forskellige former for kriser, og det er udviklingskriser og traumatiske kriser. Som kommende lærere vil vi støde på begge former for kriser, men vi vil, i denne opgave, kun fokusere på emnet traumatiske kriser, da udviklingskriserne er noget som alle gennemlever, og vi derfor mener at have mere forståelse overfor, når vi møder det hos børnene i folkeskolen, hvorimod vi ikke ved meget om, hvordan vi skal forholde os til et barn med en traumatisk krise.

Hvorfor er det så særdeles vigtigt, at vi ved noget om kriser, og om hvordan børn reagerer på disse? Kan vi overhovedet fortsætte undervisningen uberørt, når barnet føler at hele dets hverdag, er ved at bryde sammen pga. krisen, eller skal vi gå ind og være det faste holdepunkt, som barnet ved, at det kan regne med ikke ændrer sig?

Kan et barn overhovedet koncentrere sig om opgaverne i skolen, eller er deres fokus kun på krisen, og bliver indlæringen så også nedsat? Der er en masse spørgsmål forbundet med en traumatisk krise, og vi vil hellere finde svarene nu, frem for når vi står ude i folkeskolen med et barn, der befinder sig midt i en traumatisk krise.

Vi vil gerne finde svarene, inden vi gør noget forkert i forhold til et barn i krise, og vi vil gerne være med til at gøre en forskel.

Design

Til at starte med vil vi helt konkret finde ud af, hvad en traumatisk krise i bund og grund er, dette vil vi bl.a. gøre ved hjælp af Cullbergs teori. Dernæst vil vi gennemgå, hvilke reaktioner vi kan forvente at møde hos et barn, som gennemlever en traumatisk krise. Til at beskrive hvorfor børn i forskellige aldre ikke reagerer ens, vil vi benytte Piagets faseteori. Efterfølgende vil vi gennemgå Bowlbys tilknytningsteori, som vi vil bygge vores analyse på. I analysen vil vi kort forklare enkelte symptomer, ved hjælp af tilknytningsteorien, og vi vil komme ind på, hvilke konsekvenser det kan have for barnet at have haft en traumatisk krise. Bagefter vil vi komme med metoder, hvorpå vi som lærere kan hjælpe barnet positivt igennem krisen. Når vi har gennemgået metoderne vil vi analysere en case ud fra teorierne. Til sidst vil vi lave en konklusion, en vurdering af teorierne og en perspektivering af hvad vi som lærere kan bruge teorierne til... Køb adgang for at læse mere

Børn og traumatiske kriser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.