Tosprogede elever og læsning i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 21
 • 7124
 • PDF
 • 20-07-2010

Studieprodukt: Tosprogede elever og læsning i skolen

Dette studieprodukt handler om tosprogede elever og læsning i skolen. Det handler om, hvordan man som lærer kan arbejde med læsning og tosprogede elever i indskolingen.

Problemformulering
Derfor vil jeg gerne i denne opgave sætte fokus på undervisning af elever i indskolingen, hvor jeg vil diskutere følgende spørgsmål:

Hvilke overvejelser, bør man som lærer gøre sig for at kunne tilrettelægge en begynderundervisning, så den tilgodeser de tosprogede elever?

Underviserens kommentar

Kommentar til opgaven har været at den er god og spændende og at der er kommet ind omkring mange områder.

Indhold

Indledning

Problemformulering

Metodetilgang

Læsning – hvad betyder begrebet læsning
• Carsten Elbro
• Merete Brudholm
• Afkodning og forståelse
• Principper for læsning
• Sammenfatning af hvad læsning er

Tosprogede elever & læsning i undervisningen
• Fælles Mål – hvad siger Fælles Mål om læsning
• Undervisning, motivation og læring
• Knud Illeris og de tre læringsdimensioner
• Hvad er det eleverne skal arbejde med for at kunne forstå en tekst
Før læsningen
Under læsningen
Efter læsningen

Fagdidaktiske overvejelser over læseundervisningen
• Hvad er den gode læseundervisning
• Folkeeventyr
• Ræven med perlehalen


Afslutning

Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Læsning er en vigtig del af danskundervisningen, og det er en af skolens vigtigste opgaver at sørge for, at alle elever får en mulighed for at udvikle deres læsefærdigheder. Læsning skal ses som en kilde til oplevelse og udvidelse af elevernes viden om verden. Det at kunne læse, er netop en af de væsentlige forudsætninger for at udvikle en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund. 1
Debatten om læsning har været stor de seneste år, da kravene til de unges læsning er øget. I dag er der stort set ingen uddannelse, der ikke kræver avancerede læsefærdigheder, og i hverdagen kan man ikke leve uden at kunne læse. Læsning er blevet en kulturteknik, der forventes at blive behersket af alle unge mennesker på et højt niveau. Derfor er det vigtig, at læsning får en stor betydning for eleverne, så de får gode muligheder for igennem hele sit skoleforløb at erhverve sig gode læsefærdigheder. Det at kunne erhverve sig gode læsefærdigheder kræver ikke kun en side fra eleverne, det kræver også en side fra lærerne.
I dagens Folkeskole skal lærerne forholde sig til, at der i en klasse både er elever med dansk som modersmål og tosprogede elever med et andetsprog som modersmål, og herudfra må lærerne planlægge sin undervisning, der tilgodeser alle i klassen.
”Tosprogede elever med et andetsprog -> et sprog, der læres i kontakt, med det samfund, hvor sproget tales. Andetsproget læres, fordi det er nødvendigt i hverdagen og bruges i elevernes omgivelser”

Mange tosprogede elever klare sig fint i skolen og bliver gode læsere, mens der også er en gruppe af tosprogede elever, som har problemer og vanskeligheder ved at kunne læse. Mange lærer har erfaringer med, at det kan være svært at løse disse vanskeligheder, så de tosprogede elever bliver gode kompetente læsere. Derfor er det vigtigt at læseundervisningen i Folkeskolen tager højde for disse udfordringer, som kan være tilstede i undervisningen, når eleverne skal lære at læse. Mange tosprogede elever har en del vanskeligheder i forhold til sprogforståelsen. Det kan være vanskeligheder som manglende viden omkring verden, ordforrådet, forudsætninger og sproglige kompetencer osv. Derfor er det vigtigt, at vi som lærer er med til at åbne op for de tosprogede elevers interesse for læsning af en tekst, og give dem en masse glæder og oplevelser, der er i forbindelse med det at kunne læse en tekst. De tosprogede elever skal tilegne sig en positiv oplevelse af læsning i et miljø, der både er trygt, men samtidig med også anerkendende, hvor der kommunikeres om deres oplevelser af teksten, og hvor der sættes fokus på de vanskeligheder som eleverne har.

Metodetilgang
I denne opgave vil jeg sætte fokus på, hvad læsning er, hvor jeg vil tage udgangspunkt i Claus Elbro og Merete Brudholm, der hver i sær har givet sin udlægning af, hvad læsning er. Herefter vil jeg komme ind omkring nogle forskellige principper/metoder indenfor læsning for til sidst at prøve og diskutere hvilke principper/metoder, der i indskolingen ville være anvendelige at bruge i undervisningen.
Jeg vil i min opgave lægge vægt på, hvordan man som lærer kan arbejde med tosprogede elever og læsning i undervisningen. For at finde ud af dette, vil jeg komme ind omkring Fælles Mål for dansk som andetsprog, hvor jeg vil kigge på,... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elever og læsning i skolen

[3]
Bedømmelser
 • 03-03-2011
  god opgave til inspiration
 • 27-09-2011
  okay projekt, med pointer
 • 21-02-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  fint udmærket opgave, som tager udgangspunkt i gode punkter..