Bacheloropgave om tosprogede og identitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 32
  • 10333
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2006
  • 26-01-2007

Bacheloropgave om tosprogede og identitet

Bacheloropgave i dansk som andetsprog om tosprogede og identitet.

Problemformulering
Har tosprogede særlige udfordringer i identitetsdannelsen? I så fald: Hvilke særlige udfordringer er der tale om?
Hvordan understøtter dansk som andetsprogslæreren de tosprogede i identitetsdannelsen?

Indhold

1. Indledning: 3
1.1 Problemformulering: 3
1.2 Metode: 4
1.3 Struktur: 4
1.4. Teori 4
1.5 Definitioner: 5
2 Identiteten og psykologien: 7
2.1 Sammenfatning: 9
3 Tosprogedes identitetsdannelse: 11
3.1 Sproget som identitetsdanner: 12
3.2 Kulturen som identitetsdanner: 16
3.3 Sammenfatning: 19
4 Lærerens rolle: 20
4.1 Sammenfatning: 26
5 Konklusion: 27
5.1 Perspektivering: 28
6 Litteratur liste: 30
6.1 Websider: 32

Uddrag

1.2 Metode:
Jeg var ikke i tvivl om emnet. Jeg har tidligere skrevet en kort psykologi synopsis om identitetsdannelse og fandt dette emne yderst interessant og meget vigtigt for skolelærere. Jeg startede opgaven med en vejledning hos min dansk som andetsprogslærer, for at hun kunne guide i rigtig retning og give forslag til litteratur, som kunne indkredse problemformuleringen for mig. Igennem efteråret har jeg læst mange bøger om emnet. Jeg har haft en tilpas bred baggrundsviden om emnet, inden jeg startede med at skrive. Til at starte med lavede jeg en slags indholdsfortegnelse, hvor jeg skrev noter til hvert afsnit, så vidste jeg, hvor jeg skulle hen med opgaven, og hvad den i hovedtræk skulle indeholde. Jeg har ikke selv haft muligheden for at indsamle empiri til brug for opgaven, men har læst en del undersøgelser og rapporter fra ”den virkelige verden”, som jeg vil bruge i afsnittet om, hvordan læreren bistår identitetsudviklingen hos tosprogede.

1.3 Struktur:
Opgaven vil være inddelt i kapitler med tilhørende underkapitler. Hvert kapitel vil blive indledt, med en kort gennemgang af, hvad kapitlet handler om og en begrundelse for vigtigheden af kapitlets indhold. Opgaven vil bestå af 5 hoveddele: Et indledende afsnit (1), et psykologi afsnit med gennemgang af vigtigste teori (2), et dansk som andetsprogs afsnit med teorier om identitet i forhold til sprog og kultur (3), et afsnit om lærerens virke i folkeskolen i forbindelse med opgavens emne (4), samt et afsluttende kapitel med konklusion og perspektivering med oplæg til diskussion af opgavens emne til eksamen
(5).

1.4. Teori
Som hovedteoretiker vil jeg bruge den amerikanske psykoanalytiker Erik Homburger Erikson (Erikson). Erikson har givet bud på psykologiske teorier med særlig fokus på jeg'et og kulturens indflydelse på identitetsdannelsen. Eriksons teori er vigtig for emnet,... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om tosprogede og identitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.