Opgave om tosprogede i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 9
  • 1320
  • PDF
  • Århus Dag- og Aftenseminarium
  • 2001
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Opgave om tosprogede i folkeskolen

Opgave om tosprogede i folkeskolen.

Set i lyset af vores flerkulturelle samfund, vil vi i det følgende sætte spørgsmålstegn ved de tosprogede elevers vilkår i den danske folkeskole.
Hvordan sikre vi at børn med anden etnisk baggrund gives de samme lærings- og udviklingsmuligheder, som børn med dansk kulturel baggrund?
Hvordan skal folkeskolen tage hensyn til disse kulturelle forskelle?
Hvilke kompetencer kræves der af læreren for at opfylde disse krav?

Indhold

Emnebegrundelse: 2
Problemformulering: 3
Samfundet: 5
Skolen: 6
Læreren: 6
Konklusion: 8
Litteraturliste: 9

Uddrag

Vi har valgt at inddele vores opgave i tre afsnit; samfundet, skolen og læreren – dog velvidende at disse områder griber ind i hinanden og derfor ikke helt kan adskilles.
Vi vil referere til Ivy Schousboes fire integrationsmodeller ( Heidi Kromayer: Kulturforskelligheder s. 22-25)
Den formelle integrationsform
Den assimilerede integrationsform
Den fragmenterede integrationsform
Den kooperative integrationsform... Køb adgang for at læse mere

Opgave om tosprogede i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.