Tosprogede elevers tilegnelse af skolens fagsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Dansk som andetsprog
 • Godkendt
 • 21
 • 8429
 • PDF
 • 09-09-2010

Eksamensopgave: Tosprogede elevers tilegnelse af skolens fagsprog

Eksamensopgave i dansk som andetsprog om tosprogede elevers tilegnelse af skolens fagsprog.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer i dansk som andetsprog udvikle lærerprofessionen, så jeg kan samarbejde med faglærere om undervisning af tosprogede elever? Hvilke andetsprogsteorier kan jeg her trække på?

Indhold

-Indledning
-Problemformulering
-Formål og forløb
-Undersøgelsesmetode
-Emneafgrænsning
-Begrebsafklaring
-Fag og læringssyn
-Interkulturel pædagogik
-Skolehjem samarbejde
-Inddragelse af de tosprogede elevers sproglige og kognitive ressourcer
-Faghæfte 19 og fagsprog
-Dansk som andetsprog som en dimension i andre fag
-”Sproget med i alle fag” - Undervisningsministeriets temahæfteserie nr.
-Eksplicit fokus på sproget
-Fokus på samtalen mellem lærer og elever
-Tilknyttede dansk som andetsprogs lærere i fagundervisningen…
-Konklusion
-Perspektivering
-Litteraturliste

Uddrag

1.2 Formål og forløb

Idéen bag denne opgave er at forberede mig bedst muligt som lærer i relation til, at jeg repræsenterer dansk som andet sprog. Udover at være bevidst om min egen pædagogiske og didaktiske indgangsvinkel til eleverne og i særdeleshed til de tosprogede, så vil jeg belyse, hvorledes faglærerne kan inddrages som større ressource i forhold til undervisning af tosprogede. Undersøgelser udtrykker stigende bekymringer over, at der er mangel på tosprogede lærere.

Det må jo betyde, at der ligger et ekstra ansvar for eksisterende dansk som andetsprogslærere, at de deler denne viden om andetsprogstilegnelse med resten af lærerstaben. Eva-rapporten – ”undervisning af tosprogede” fortæller, at de tosprogedes vanskeligheder drejer sig om andet og mere end det dansksproglige, og der forklares blandt andet, hvordan lærerne har vanskeligheder i samarbejdet med de tosprogedes forældre om den fornødne sprogstimulering.

Til at starte med vil opmærksomheden derfor rettes ind på interkulturel pædagogik. I Danmark kører diverse debatter omkring integration og i hvilken grad de tosprogede skal assimileres og tilpasses ind til det danske samfund.

Jeg vil derfor begynde opgaven med kort at beskrive vores samfund som helhed, og hvorledes interkulturel forståelse er et vigtigt pædagogisk begreb i forhold til vores samtid og til undervisning af tosprogede... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elevers tilegnelse af skolens fagsprog

[5]
Bedømmelser
 • 21-03-2012
  Rigtig fin dybdegående opgave som er meget inspirerende i arbejdet med 2 sprogs elever.
 • 10-11-2010
  En meget velskrevet opgave, der gav rigtig god inspiration :-)
 • 11-03-2012
  fin opgave lige hvad jeg havde brug for
 • 27-09-2011
  god opg som kommer rundt om nogle ting