Sproget i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 26
  • 8324
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2008
  • 20-11-2008

Eksamensopgave: Sproget i matematik

Opgave i matematik om sproglige problemer i matematikundervisningen i 5. klasse.

Problemformulering
Hvilke sproglige problemer skal vi som matematiklærere være opmærksomme på, i forhold til undervisningen af tosprogede elever?
Hvilke tiltag kan vi gøre for bedre at inkludere disse elever i matematikundervisningen?

Indhold

Indledning s. 3
Begrebsafklaring s. 3
Tosprogethed s. 3
Hverdags-/fagsprog s. 4
Metode s. 4
Teori s. 5
"Dansk som andetsprog i fagene" s. 5
Det matematiske register s. 7
Det matematiske register og andetsprogsdimensionen s. 8
Integration af sprog og indhold s. 8
"Undervisning af tosprogede elever i matematik" s. 10
Empiri og analyse s. 11
"Matematik i femte" s. 11
Sjette klasse s. 12
Jasmin s. 14
Problemregning i praksis s. 14
Præstationskløft i sjette s. 16
Allan s. 18
Tiltag i praksis s. 19
Konklusion s. 21
Litteraturliste s. 23
Bilag A Parallelle linier s. 25
Bilag B Madpakker - statistik s. 26
Bilag C Parallelle linier - opgaver s. 27
Bilag D Problemløsende opgaver i 5.a og 5.b s. 27

Uddrag

Vi har, til belysning af vores problemfelt, valgt at inddrage "Dansk som andetsprog i fagene", som er en rapport redigeret af Helle Pia Laursen (som vi har forkortet HPL). Rapporten er delt op i 4 afsnit, en indledning af HPL, en naturfagsdel, en matematikdel og en fremmedsprogsdel. Vi har valgt kun at beskæftige os med indledningen og matematikdelen, da de andre dele ikke har relevans for vores opgave. Vi har i teoriafsnittet lavet et kort referat af denne rapport, hvor vi har udvalgt de områder vi kan bruge i forhold til vores empiri.
Derudover har vi inddraget en række andre tekster, hvilke vi henviser til forskellige steder i opgaven. Disse har vi ikke behandlet nærmere, men de kan ses i litteraturlisten.
Med fokus på sproget har vi under empirien inddraget forskellige situationer fra vores praktik, samt det undervisningsmateriale vi benyttede. Dette har vi gjort for at belyse emnet fra flere forskellige vinkler og dermed få en bredere forståelse for tosprogede elevers problemer med sproget. Vi har valgt at 'blande' empirien og analysen, forstået på den måde, at der skiftevis kommer et stykke empiri og derefter en analyse deraf.
Denne metode har vi valgt, for at have empirien i frisk erindring, når vi laver en analyse af den. Under analysen af undervisningsmaterialet har vi opdelt nogle ord i forskellige kategorier. Det skal hertil nævnes, at de nok kunne have stået i flere kategorier, men vi har valgt kun at lade dem stå under én, nemlig den vi mener ordet passer bedst under.
Efter empiri/analyse-afsnittet vil vi komme med et bud på, hvad man som lærer kan gøre for bedre at inkludere tosprogede elever i undervisningen. Idéerne til dette har vi hentet fra matematikrapporten "Undervisning af tosprogede elever i matematik" der er en del af ovennævnte rapport redigeret af HPL... Køb adgang for at læse mere

Sproget i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.