Tosprogede-elever og modersmålsundervisning | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 5
  • 1052
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 12-04-2004

Tosprogede-elever og modersmålsundervisning | Eksamensopgave

Eksamensopgave om tosprogede-elever.

Problemformulering
Hvilken betydning for integrationen vil det få for de tosprogede elever, hvis de mister muligheden for at modtage modersmålsundervisning?

Problemstilling
Hvilken betydning vil det få for de tosprogede elevers faglige kompetencer og udvikling, hvis modersmålsundervisningen fjernes?

Indhold

Indledning 2
Folkeskolens formålsparagraf 2
Problemformulering 2
Problemstilling 3
Modersmålsundervisning 3
Integration og assimilation 3
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
Det danske samfund omfatter folk af forskellige oprindelse og kulturer. Vi har siden 1968 haft indvandre og flygtninge som er kommet til landet. Udviklingen i det danske samfund er kendetegnet ved stigende global afhængighed og kommunikation. Der er en vis sammenhæng mellem samfund og undervisning, den udvikling der sker i samfundet, skulle gerne afspejles i undervisningen.
Den danske folkeskole er for alle, her i blandt de tosprogede elever. Debatten omkring hvordan disse elever bedst muligt integreres i den danske undervisning, er hele tiden op og vende i medierne. Jeg har valgt at lægge vægt på vigtigheden af modersmålsundervisning, som en del af integrationsprocessen af børn med anden etnisk oprindelse. Ved at fjerne modersmålsundervisningen, får vi en stor gruppe af tosprogede elever, som har svært ved at følge en almindelig skolegang. Deres tilgang til det danske skolesystem, vil blive langt mere besværlig, da de ofte har meget forskellige forudsætninger, hvad angår sprog og kulturforståelse... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede-elever og modersmålsundervisning | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.