To-sprogede i folkeskolen semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 5
  • 2145
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 22-03-2006

To-sprogede i folkeskolen semesteropgave

Semesteropgave i skolen i samfundet om to-sprogede i folkeskolen.

Vi vil se på følgende område:
Hvad forstår vi ved integration – en definition Hvordan ser samfundet ud i dag – er vi på vej mod det multietniske?

Skolens opgave i forhold til integration af tosprogede:

- Hvilke krav ligger fra undervisningsministeriet – Bekendtgørelse nr. 63 af 28. januar 1998 og Folkeskoleloven fra 1993?

- Hvilke problemer kan forekomme i praksis?

Er lærerne rustede til undervisningen af de tosprogede?

Indhold

Indledning og emnebegrundelse.
Definition:
Samfundet i dag:
Ministerielle krav.
Praksis.
Læreruddannelse
Litteraturliste:

Uddrag

Definition:
Integration kan inddeles i tre forskellige grader: Assimilation, pluralistisk integration og segregation.1
Assimilation er ”den proces at én befolkningsgruppe kulturelt indgår i en anden”.2 Herved forstås, at udlændingene bliver danskere. Taler, tænker og opfører sig dansk og giver afkald på deres egen kultur.
I Pluralistisk integration bevarer udlændingene dele af deres egen kultur og bidrager samtidig til den danske. På den måde opnår man en gradvis assimilation, men samtidig en ændring af den danske kultur.
Helt modsat assimilationen står segregationen, som er en adskillelse af udlændingene og danskerne. Dette kan ske ved at lade flygtninge/indvandrere bo i flygtningelejre og særlige boligområder (ghettoer) afsondret fra det omgivende samfund. Den form for integration vi mener er ønskværdig, og den som folkeskolen bør bidrage til, er den pluralistiske integration. Vi mener denne skal efterstræbes, da vi ser det som en foræring, at man allerede i skolen lærer at begå sig blandt forskellige kulturer... Køb adgang for at læse mere

To-sprogede i folkeskolen semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.